do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

 Ostrzeżenia Wydziału Bezpieczeństwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

OSTRZEŻENIE Nr 62

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo mazowieckie - subregion północny

Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.09.2017 do godz. 11:00 dnia 02.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska

Godzina i data wydania: godz. 12:41 dnia 01.09.2017

OSTRZEŻENIE Nr 63 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo mazowieckie - subregion zachodni

Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.09.2017 do godz. 11:00 dnia 02.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi:
Obowiązują:
Do godz.11:00 dnia 02.09.2017 OSTRZEŻENIE nr 62 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.12:41 dnia 01.09.2017. 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska

Godzina i data wydania: godz. 12:43 dnia 01.09.2017

Inspekcja weterynaryjna ostrzega przed afrykańskim pomorem świń 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informacje dla hodowców i myśliwych. Poniżej zainteresowani mogą pobrać informacje opracowane w formie ulotek.

Ostrzeżenie w sprawie upałów

W najbiższych dniach spodziewane są wysokie temperatury. Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komerscyjnych IMGW - BIP w Warszawie w dniu 27.06.2017 r. wydało specjalne ostrzeżenie.  

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 28.06.2017 do godz. 18:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną:
28.06 (środa) od 27°C na północy do 31°C na południu;
29.06 (czwartek) od 29°C na północy do 31°C na południu województwa.
Temperatura minimalna w nocy 28/29.06 (środa/czwartek) od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Komunikat dla hodowców trzody chlewnej


 

 

 

 

 

Ptasia grypa - mniej ograniczeń dla hodowców

Więcej informacji oraz pełna treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w AKTUALNOŚCIACH.

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie z 27.01.2017 r. - Alert poziom I
 2. Informacje o obszarach przekroczeń
 3. Mapy obszarów ryzyka

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Ogłoszono Alert Poziomu III

Data: 10.01.2017 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem poziomu informowania oraz wystąpieniem ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na stacji Otwock-Brzozowa.
Ogłaszany Alert Poziom III oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl.
Zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej (kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych) czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotyczy to w szczególności terenów miast). W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostanie wydany kolejny alert odpowiedniego poziomu.
Ogłoszony Alert Poziomu III obowiązuje do 12 stycznia 2017 roku.
Zanieczyszczone powietrze może powodować: kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia zanieczyszczonego powietrza może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc, Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego, występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych.

W związku z występującym zagrożeniem zaleca się:

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo).
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.
 • Ograniczanie palenia w kominkach.
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem.
 • Ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie - Alert Poziomu III 
 2. Informacje o obszarach przekroczeń 

Próba syren

W dniach 21 listopada – 5 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 prowadzone będą prace konserwacyjno-modernizacyjne systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Ciechanowie.  W związku z tym uruchamiane będą syreny alarmowe. Sygnał akustyczny będzie słyszany przez krótki czas.

Szkolenia z obrony cywilnej

20 października zakończony został cykl podstawowych szkoleń z zakresu obrony cywilnej zorganizowanych przez Urząd Miasta Ciechanów. Szkolenie ukierunkowane było na przygotowanie miejskich zakładów pracy oraz formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. W szkoleniu uczestniczyli kierownicy miejskich zakładów pracy, osoby wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej, pracownicy miejskich zakładów pracy oraz członkowie formacji obrony cywilnej szczebla zakładowego. W szkoleniach łącznie wzięło udział 166 osób. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia m.in. z: obrony cywilnej w systemie obronności państwa, zadań, organizacji, wyposażenia i osiągania gotowości do działania przez formacje obrony cywilnej, a także praktyczną realizację zadań obrony cywilnej, rolę mediów i sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz zadania i kompetencje organów administracji publicznej i samorządowej, służb inspekcji i straży w zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania. W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie cyklu szkoleń z zakresu obrony cywilnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Ogłoszenie Alertu poziom II

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu. Ogłaszany Alert Poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń. Jedynie zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej (kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych) czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotyczy to w szczególności terenów miast). Wyższych poziomów stężeń zanieczyszczeń należy spodziewać się zazwyczaj wtedy, gdy wystąpią warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Warunki te w połączeniu z emisją zanieczyszczeń powodują podwyższone stężenia w powietrzu.

Zalecenia dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • ograniczenie palenia w kominkach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Zakazy dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni,
 • zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych.

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu.
Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl

Uwaga na zanieczyszczone powietrze 

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Alert Poziom I. Ogłaszany alert nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń. Jedynie zaleca, aby osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport na zewnątrz były bardziej świadome, że mogą występować dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz (dotoczy to w szczególności terenów miast).

Zalecenia dla ludności zmierzające do ograniczenia przekroczeń emisji zanieczyszczeń:

 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej
 • ograniczenie palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni,
 • ograniczenie palenia w kominkach,
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
 • ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego.

Pełna treść komunikatu do pobrania po kliknięciu w link. https://www.mazowieckie.pl/download/1/39981/Alert2022016.pdf          
Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl

Kwalifikacja wojskowa 2016

Od 9 do 19 lutego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie miasta Ciechanów na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są stawić się:

 • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1992–1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1995–1996, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,
  c) w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1992–1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej dla osób zameldowanych na terenie miasta Ciechanów na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące:

 •    od 9 lutego do 19 lutego – mężczyźni;
 •    10 marca – kobiety.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

 •    siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, ul. Płocka 32

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

Osoby stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Prezydent miasta wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym Prezydenta Miasta Ciechanów, do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H