do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Potencjał gospodarczy miasta

Na terenie Ciechanowa zarejestrowanych jest około 4,5 tys. podmiotów gospodarczych. Nowi inwestorzy mogą liczyć na niewygórowane ceny nieruchomości i pracy, dobrze rozwiniętą sieć banków i instytucji okołobiznesowych, wykwalifikowaną kadrę. Ciechanów rozwija się jako ośrodek akademicki. Działają tu wyższe uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, gdzie studenci kształcą się na kierunkach inżynierskich, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Na terenie miasta aktualnych jest 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

O atrakcyjności inwestycyjnej Ciechanowa, poza korzystnym położeniem geograficznym i dogodnymi połączeniami świadczą także:

 • dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (dobra komunikacja miejska z nowoczesnym taborem; wysoka jakość wody i rezerwa w źródle; dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, gazowa i energetyczna; pełna sieć wodociągowa; nowoczesna oczyszczalnia ścieków z rezerwami; dobrej klasy składowisko odpadów z rezerwami; rozwinięty i sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • dobre skomunikowanie miasta dzięki wybudowaniu miejskiej pętli komunikacyjnej, która połączyła wszystkie dzielnice miasta oraz drogi krajowe Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie Nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych.
 • atrakcyjne tereny do inwestowania, w perspektywie otwarcie nowych terenów inwestycyjnych wzdłuż powstającej pętli komunikacyjnej,
 • zmodernizowana magistrala kolejowa,
 • bezkolizyjne skrzyżowania z magistralą kolejową – 3 wiadukty drogowe i 1 kolejowy,
 • wyodrębniona dzielnica przemysłowa z pełnym uzbrojeniem terenu, oddalona od dzielnic mieszkaniowych,
 • ulokowanie dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego,
 • włączenie ponad 4 h miejskich gruntów pod inwestycje do podstrefy Ciechanów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • funkcjonowanie Urzędu Celnego i Agencji Celnych,
 • dobra baza do uprawiania sportu i wypoczynku,
 • dostęp do wyspecjalizowanych usług medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim oraz prywatnych przychodniach,
 • zróżnicowana oferta edukacyjna z bardzo dobrą bazą placówek oświatowych,
 • czyste środowisko – Ciechanów leży na terenie Zielonych Płuc Polski.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H