do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Wydziały Telefony Urzędu Miasta

Urząd Miasta Ciechanów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Kierownictwo urzędu
osoba stanowisko telefon
Krzysztof Kosiński Prezydent +48 23 674 92 04
Joanna Potocka-Rak I Zastępca Prezydenta +48 23 674 92 90
Anna Żebrowska II Zastępca Prezydenta + 48 23 674 92 04
Marcin Burchacki Sekretarz Miasta +48 23 674 92 90
Ewa Szeluga Skarbnik Miasta +48 23 674 92 04
Urząd Stanu Cywilnego
osoba stanowisko telefon
Elżbieta Szymanik Kierownik +48 23 674 92 10
Agnieszka Leśnik Zastępca Kierownika +48 23 674 92 34
Teresa Mańkowska Inspektor +48 23 674 92 46
Maria Niszczota Inspektor +48 23 674 92 46
Teresa Korycińska Podinspektor +48 23 674 92 46
Referat ds. Zatrudnienia
osoba stanowisko telefon
Małgorzata Szlaska Główny specjalista +48 23 674 92 88
Olga Czarnewicz Inspektor +48 23 674 92 29
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
osoba stanowisko telefon
Danuta Mysiakowska Audytor +48 23 674 92 57
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
osoba stanowisko telefon
Alicja Potyrała Inspektor +48 23 674 92 18
Stanowisko ds. Spółek Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego
osoba stanowisko telefon
Piotr Dworecki Podinspektor +48 23 674 93 07
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
osoba stanowisko telefon
Krzysztof Matuszewski Inspektor +48 23 674 92 93 (fax)
Radosław Lipowski Podinspektor +48 23 674 92 58
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
osoba stanowisko telefon
Andrzej Kalinowski Kierownik +48 23 674 92 39
Referat Planowania Przestrzennego
osoba stanowisko telefon
Katarzyna Gregorczuk Główny specjalista + 48 23 674 92 54
Marek Korpanty Inspektor +48 23 674 93 08
Iwona Kowalczuk Inspektor +48 23 674 92 40
Grzegorz Piekarski Podinspektor +48 23 674 93 08
Krystyna Hausman-Manista Podinspektor + 48 23 674 92 56
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
osoba stanowisko telefon
Jadwiga Kołkowska Kierownik referatu +48 23 674 92 23
Maria Brodecka Inspektor +48 23 674 92 42
Jolanta Herdon Inspektor +48 23 674 92 44
Joanna Łęgowska Inspektor +48 23 674 92 24
Monika Garnowska Podinspektor + 48 23 674 92 38
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
osoba stanowisko telefon
Ewa Amenda Kierownik +48 23 674 93 06
Renata Dobrzyńska Zastępca kierownika +48 23 674 92 71
Referat Inżynierii Miejskiej
osoba stanowisko telefon
Aleksander Kaluszkiewicz Kierownik referatu +48 23 674 92 84
Jacek Krośnicki Inspektor +48 23 674 92 85
Beata Wróblewska Inspektor +48 23 674 92 85
Krzysztof Trawiński Inspektor +48 23 674 92 69
Małgorzata Nawotczyńska Pomoc administracyjna +48 23 674 92 69
Aneta Karwowska Pomoc administracyjna +48 23 674 92 84
Robert Kępczyk Pomoc administracyjna +48 23 674 93 11
Karolina Kamińska Pomoc administracyjna +48 23 674 92 84
Referat Utrzymania Infrastruktury Drogowej
osoba stanowisko telefon
Anna Mirzejewska Kierownik referatu +48 23 674 92 48
Joanna Górska Inspektor +48 23 674 92 48
Piotr Sawicki Inspektor +48 23 674 92 47
Artur Wieczfniński Pomoc administracyjna +48 23 674 92 48
Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska
osoba stanowisko telefon
Teresa Horbacz-Kowalska Kierownik referatu +48 23 674 92 83
Sławomir Maciejewski Inspektor +48 23 674 92 68
Barbara Szopa Pomoc administracyjna +48 23 674 92 68
Adrian Brzozowski Pomoc administracyjna +48 23 674 92 68
Referat Gospodarki Odpadami
osoba stanowisko telefon
Adrianna Saganek Kierownik referatu +48 23 674 92 71
Monika Wiśniewska Podinspektor + 48 23 674 92 89
Bogumiła Jasińska-Wilczek Pomoc administracyjna +48 23 674 92 89
Wydział Mieszkaniowy
osoba stanowisko telefon
Stanisław Ulewicz Kierownik +48 23 674 92 22
Barbara Kozian Inspektor +48 23 674 92 32
Mirosława Szczepańska Inspektor +48 23 674 92 32
Maciej Morawski Inspektor +48 23 674 92 33
Maria Maruszewska Inspektor +48 23 674 92 33
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych
osoba stanowisko telefon
Marta Piecychna Kierownik +48 23 674 92 52
Maciej Mieszkowski Inspektor +48 23 674 92 75
Olga Kattler Inspektor +48 23 674 92 89
Marzena Lentowszczyk Podinspektor +48 23 674 92 75
Ewelina Delurska Pomoc administracyjna +48 23 674 92 75
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
osoba stanowisko telefon
Grażyna Czerwińska Główny specjalista +48 23 674 92 76
Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji
osoba stanowisko telefon
Bernadeta Markowicz Kierownik +48 23 674 92 50
Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich
osoba stanowisko telefon
Sylwia Herner Kierownik referatu +48 23 674 92 13
Albert Brym Główny specjalista
Andrzej Borowy Podinspektor +48 23 674 92 16
Małgorzata Tomaszewska Referent +48 23 674 92 86
Andrzej Dudkiewicz Pomoc administracyjna +48 23 674 92 16
Wioleta Niemierzycka Pomoc administracyjna +48 23 674 92 14
Referat ds. Zamówień Publicznych
osoba stanowisko telefon
Daria Ostrowska Kierownik referatu +48 23 674 92 97
Agnieszka Goździewska Główny specjalista +48 23 674 92 09
Sylwia Kowalska Referent +48 23 674 92 74
Anna Szymańska-Szarlak Pomoc administracyjna +48 23 674 92 97
Wydział Kontaktów Społecznych
osoba stanowisko telefon
Bożena Żywiecka Kierownik +48 23 674 92 80
Renata Jeziółkowska Rzecznik Prasowy / Asystent Prezydenta +48 23 674 93 02
Katarzyna Dąbrowska Inspektor +48 23 674 93 01
Paulina Huzar Inspektor +48 23 674 93 04
Anna Goszczyńska Inspektor +48 23 674 92 17
Iwona Ciećko Inspektor +48 23 674 92 82
Olga Zmudczyńska-Pabich Inspektor +48 23 674 92 81
Agnieszka Czarnewicz Podinspektor +48 23 674 92 82
Biuro Obsługi Rady Miasta
osoba stanowisko telefon
Barbara Sierpińska Kierownik +48 23 674 92 30
Beata Kania Inspektor +48 23 674 92 11
Bożena Gburzyńska-Długołęcka Pomoc administracyjna +48 23 674 92 11
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
osoba stanowisko telefon
Elżbieta Muzińska Kierownik +48 23 674 92 31; 673 53 70
Barbara Augustyniak Inspektor +48 23 674 92 31
Sylwia Kucharska Inspektor +48 23 674 92 31
Agnieszka Płochocka Inspektor +48 23 674 92 31
Agnieszka Gorczyca-Gerek Specjalista psycholog +48 23 674 92 31
Anna Chmielewska Specjalista psycholog +48 23 674 92 31
Telefon Zaufania Telefon zaufania +48 23 673 49 64
Jolanta Pyra Referent +48 23 674 92 31
Straż Miejska
osoba stanowisko telefon
Mariusz Szymański Komendant +48 23 674 92 55
Tel. alarmowy Przyjmowanie zgłoszeń 986
Dyżurny Straży Miejskiej +48 23 674 92 51
Fax +48 23 672 98 91
Referat Koordynacyjny
osoba stanowisko telefon
Jerzy Karwowski Kierownik Referatu +48 23 674 93 23
Leszek Cejmerowski Starszy Inspektor +48 23 674 93 23
Anna Wodzyńska Strażnik +48 23 674 93 23
Referat Patrolowo - Interwencyjny
osoba stanowisko telefon
Wojciech Potępa Kierownik Referatu +48 23 674 93 23
Sławomir Kodorski Inspektor +48 23 674 93 23
Andrzej Gaczyński Młodszy Inspektor +48 23 674 93 23
Kamil Łęgowski Młodszy Specjalista +48 23 674 93 23
Michał Angowski Aplikant +48 23 674 93 23
Maciej Radoń Aplikant +48 23 674 93 23
Wydział Spraw Obywatelskich
osoba stanowisko telefon
Krystyna Adamiak Kierownik +48 23 674 92 19
Ewa Kuskowska Zastępca Kierownika +48 23 674 92 45
Regina Chylińska Inspektor +48 23 674 92 67
Grażyna Betlińska Inspektor +48 23 674 92 65
Lidia Wielechowska Inspektor +48 23 674 92 66
Joanna Żochowska Inspektor +48 23 674 92 60
Wydział Organizacyjny
osoba stanowisko telefon
Agnieszka Majka Kierownik +48 23 674 92 06
Referat Obsługi Przedsiębiorców
osoba stanowisko telefon
Krystyna Olszewska Inspektor +48 23 674 92 27
Małgorzata Bogusz Inspektor +48 23 674 92 53
Marta Ozdarska Inspektor +48 23 674 92 35
Agnieszka Kowalska Inspektor +48 23 674 92 27
Henryk Lambert Robotnik gospodarczy
Andrzej Otłowski Robotnik gospodarczy
Stanowisko ds. IT
osoba stanowisko telefon
Paweł Żochowski Starszy Informatyk +48 23 674 92 15
Tomasz Mielnicki Informatyk +48 23 674 92 15
Stanowisko ds. Obsługi Archiwum
osoba stanowisko telefon
Paweł Leszczyński Inspektor + 48 23 674 93 03
Danuta Rudzińska Archiwista + 48 23 674 93 03
Biuro Obsługi Interesanta
osoba stanowisko telefon
Anna Rzeczkowska Kierownik biura +48 23 674 92 64
Magdalena Młyńczak Inspektor +48 23 674 92 70
Milena Chrzanowska Pomoc administracyjna + 48 23 674 92 03
Marzanna Olszewska Goniec
Mariusz Zawadzki Goniec
Stanowisko BHP i PPOŻ
osoba stanowisko telefon
Jarosław Pikus Inspektor +48 23 674 92 58
Referat Obsługi Administracyjnej Urzędu
osoba stanowisko telefon
Anna Bartołd Sekretarka +48 23 674 92 90
Monika Chylińska Sekretarka +48 23 674 92 04
Katarzyna Olszewska Inspektor +48 23 674 92 07
Agnieszka Szymaniak Pomoc administracyjna + 48 23 674 92 08
Jacek Bogusz Kierowca +48 23 674 92 04
Robert Dobrowolski Kierowca +48 23 674 92 08
Witold Wiśniewski Konserwator +48 23 674 92 08
Natalia Dąbkowska Sprzataczka
Dorota Miłoszewska Sprzątaczka
Grażyna Kołakowska Sprzątaczka
Krystyna Nowak Sprzątaczka
Marta Reszka Sprzątaczka
Katarzyna Stempska Sprzątaczka
Voletta Tymińska Sprzątaczka
Wydział Finansowo-Budżetowy
osoba stanowisko telefon
Hanna Dworecka Kierownik +48 23 674 92 12
Anna Gryciuk Inspektor +48 23 674 92 87
Alicja Domańska Inspektor +48 23 674 93 43
Agnieszka Jabłonowska Inspektor +48 23 674 92 43
Barbara Kijewska Inspektor +48 23 674 92 37
Anna Kownacka Inspektor +48 23 674 92 62
Monika Męzińska Inspektor +48 23 674 92 62
Ewa Studzińska Inspektor - kasjer +48 23 674 92 36
Regina Antczak Kasjer +48 23 674 92 72
Beata Kubiak Podinspektor +48 23 674 93 43
Beata Czaplicka Pomoc administracyjna +48 23 674 92 43
Wydział Podatków i Opłat
osoba stanowisko telefon
Wioletta Duzdowska Kierownik +48 23 674 92 28
Marzanna Kamińska Inspektor +48 23 674 92 25
Hanna Szczepańska Inspektor +48 23 674 92 25
Ewa Leszczyńska Inspektor +48 23 674 92 26
Stefan Bonisławski Inspektor - egzekutor +48 23 674 92 20
Magdalena Jastrzębska Podinspektor +48 23 674 92 25
Justyna Gostkowska Podinspektor + 48 23 674 92 26
Aneta Ostrowska Pomoc administracyjna +48 23 674 92 21
Dorota Zięba Pomoc administracyjna +48 23 674 92 26
Dorota Romanowska-Kowalczyk Pomoc administracyjna +48 23 674 92 21
Pozostałe telefony
osoba stanowisko telefon
Darmowy Punkt Pomocy Prawnej +48 23 674 92 79

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H