Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/Rozdzial_II
Drukuj grafikę : tak / nie

Podstawa prawna systemu

Podstawa prawna nowego systemu

 

kategoria: Powiązane pliki [10]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zmiana uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 573.68KB pobierz plik: Zmiana uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
pdf Zmiana uchwały Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 491.3KB pobierz plik: Zmiana uchwały Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
pdf 25 II 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 143.4KB pobierz plik: 25 II 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
pdf 145 XIV 2015 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamies.pdf 120.73KB pobierz plik: 145 XIV 2015 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamies.pdf
pdf 146 XIV 2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej.pdf 1.69MB pobierz plik: 146 XIV 2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej.pdf
pdf 217 XIX 2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,.pdf 229.69KB pobierz plik: 217 XIX 2016 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,.pdf
pdf 218 XIX 2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w.pdf 130.71KB pobierz plik: 218 XIX 2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w.pdf
pdf 219 XIX 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania.pdf 229.71KB pobierz plik: 219 XIX 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania.pdf
pdf 234 XX 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.pdf 306.01KB pobierz plik: 234 XX 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.pdf
pdf 235 XX 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf 148.68KB pobierz plik: 235 XX 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf