Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/wazne_telefony
Drukuj grafikę : tak / nie

Przydatne telefony

Numery telefonów
Telefony alarmowe
Numer alarmowy z telefonów komórkowych 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
(23) 673 93 20
Pogotowie ciepłownicze (23) 672 27 32
Komenda Powiatowa Policji (23) 673 16 14
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna (23)  671 28 50
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (centrala) (23) 672 32 71
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (23) 673 53 70
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (23) 672 55 69
Inżynieria Miejska (23) 674 93 06
   
Telefony informacyjne
Informacja Kolei Mazowieckich (22) 364 44 44
Ogólnokrajowe Biuro Numerów 118 913
Informacja turystyczna (PTTK) (23) 672 58 65
(23) 672 34 20
   
Postoje TAXI 
Postój nr 1, ul. Grodzka (23) 672 22 22
Postój nr 2, ul. Sienkiewicza - PKP (23) 672 54 81
Postój nr 3, Pl. Jana Pawła II (23) 672 50 21