do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt poddanych ubojowi z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30.03.2018 r. w Urzędzie Miasta, budynek Ratusza, Referat Obsługi Przedsiębiorców – pokój 115.

Wymagania:
- miejsce zamieszkania na terenie Gminy
- wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
- ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcących w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
- złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wniosek i załączniki

e-Składka – proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie (22) 560 16 00.

Kącik przedsiębiorcy

To miejsce, w którym lokalny mikro-przedsiębiorca znajdzie pomocne informacje, formularze, wzory umów, wskazówki prawne, linki do wspierających instytucji, a także e-Porady i konsultacje w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Bezpłatne kompendium narzędzi i wiedzy znajduje się w innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl prowadzonym przez Fundację Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa. Przydatne informacje przedsiębiorcy znajda też w zakładce: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy

logo mikroporady

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

W wyniku przystąpienia przez Ciechanów do Mazowieckiego Funfuszu Poręczen Kredytowych Sp. z o. o., przedsiębiorcy z terenu Ciechanowa mogą korzystać z poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych udzielanych przez Fundusz.
Więcej informacji oraz pełna oferta na stronie:
www.mfpk.com.pl

Logo MFPK

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H