Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/konsultacje_spoleczne_ciechanow/Projekt_uchwaly_dotyczacej_zasad_sytuowania_reklam
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekt uchwały dotyczącej zasad sytuowania reklam

Po analizie oczekiwań mieszkańców Ciechanowa, które zostały wyrażone w ankiecie przeprowadzonej na początku października 2015 roku, przygotowany został projekt uchwały regulującej kwestie reklam w przestrzeni miejskiej. Projekt ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane podlega dalszym konsultacjom poprzez Platformę Konsultacji Społecznych. Do 6 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi i sugestie. Można skierować je bezpośrednio do pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (Urząd Miasta Ciechanów, budynek przy ul. Wodnej 1, II piętro), przesłać drogą mailową (architektura@umciechanow.pl bądź urbanistyka@umciechanow.pl) lub przekazać telefonicznie (23 674 93 08).

Projekt jest procedowany na marcowych komisjach. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian projekt uchwały będzie również omawiany na kwietniowych komisjach i poddany zostanie pod głosowanie podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Ciechanów.

Ustawa krajobrazowa, która pozwala miastom na wprowadzanie regulacji mających na celu ochronę przestrzeni przed chaosem reklam i billboardów weszła w życie 11 września.

Projekt uchwały