Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/Wyklad-o-relacjach-polsko-zydowskich/idn:6283
Drukuj grafikę : tak / nie

Wykład o relacjach polsko-żydowskich

18 listopada 2019
kategoria:
Aktualności strona główna
Kamienica Pianki, mieszcząca się przy ul Warszawskiej 18

O relacjach polsko–żydowskich z perspektywy XXI wieku 23 listopada o godz. 15.00 w Kamienicy Pianki będzie mówił dr Władysław Teofil Bartoszewski – współzałożyciel, dyrektor i członek zarządu Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie, menedżer, nauczyciel akademicki, historyk, doktor filozofii, obecnie poseł na Sejm RP, syn Władysława Bartoszewskiego.

Dr Władysław Teofil Bartoszewski związany jest z uczelniami w Cambridge, Oksfordzie, Londynie, Warwick i Warszawie. Jako wykładowca prowadził zajęcia z historii nowożytnej i polityki, był nauczycielem historii Żydów na Uniwersytecie Londyńskim. W 1985 r. był współzałożycielem Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie, pełnił funkcję jego dyrektora. W 2015 r. został kierownikiem Katedry Władysława Bartoszewskiego w Collegium Civitas w Warszawie. Autor, współautor i redaktor licznych książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pełnił liczne funkcje związane z zarządzeniem bankowością. Od tego roku jest posłem na Sejm RP IX kadencji.

Przed wykładem odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na skwerze przy dworcu PKP, któremu uchwałą z dnia 19 czerwca 2019 r. Rada Miasta Ciechanów nadała nazwę „Skwer prof. Władysława Bartoszewskiego”. W uzasadnieniu decyzji Rada Miasta wskazała: Nadanie nazwy ważnemu miejscu w przestrzeni miejskiej (…) jest ideą, która ma łączyć naszą lokalną społeczność. U jej podstaw leży bowiem jedna z uniwersalnych, choć nieco obecnie zapomnianych wartości – przyzwoitość. To właśnie „pozostanie przyzwoitym” zawsze stanowiło cel i środek działań podejmowanych przez Pana prof. Władysława Bartoszewskiego. Było dla niego obojętne, skąd kto pochodzi. Musiał być uczciwy – i to wystarczy.

Władysław Bartoszewski (1922-2015) był historykiem, publicystą, dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym, politykiem oraz dyplomatą. Był także więźniem Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Był senatorem IV kadencji oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Został odznaczony Orderem Orła Białego oraz tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.