Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/miejskie_instytucje/placowki_oswiatowe_2
Drukuj grafikę : tak / nie

Placówki oświatowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

ul. Orylska 3 
06-400 Ciechanów 
telefon: +48 23 672 45 12
www.jedynka-ciechanow.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

ul. Broniewskiego 1
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 673 86 19
www.sp5ciechanow.edupage.org

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

ul. Powstańców Wielkopolskich 1
06-413 Ciechanów
telefon: +48 23 672 48 22
Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

ul. Wiklinowa 4, ul. 17 Stycznia 17
06-400 Ciechanów
telefon do siedziby na Wiklinową 4: +48 23 673 63 90,
telefon do siedziby 17 Stycznia 17 +48 23 672 46 71
www.sp6ciechanow.eu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. Płońska 143
06-400 Ciechanów
telefon: + 48 23 672 54 87
www.sp4ciechanow.pl

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

ul. Czarnieckiego 40
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 22 46
www.sp7ciechanow.pl

PRZEDSZKOLA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1

ul. Nadfosna 12
06-400 Ciechanów
telefon: + 48 23 672 46 96 
www.jedyneczka.eprzedszkola.pl

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5

ul. Gwardii Ludowej 12
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 38 88
www.przedszkole5ciech.republika.pl

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2

ul. Szwanke 11
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 673 72 72

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6

ul. Z. Herberta 3
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 49 40 
Biuletyn Informacji Publicznej

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3

ul. Sienkiewicza 26A
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 39 38 
www.mp3.ciechanow24.pl

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

ul. Graniczna 41D
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 673 40 03 
www.mp8.dlaprzedszkoli.eu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Wyrzykowskiego 9
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 54 55 
www.mp4ciechanow.pl

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10

ul. Batalionów Chłopskich 4
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 57 61 
www.mp10ciech.szkolnastrona.pl

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Batalionów Chłopskich
06-400 Ciechanów
telefon: +48 23 672 42 26
www.zlobekciechanow.szkolnastrona.pl