Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/miejskie_instytucje/pracownia_dziejow
Drukuj grafikę : tak / nie

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta. Mieści się w Kamienicy Warszawska 18 na II piętrze, gdzie dysponuje salą wystawową z miejscem do prowadzenia prelekcji, pokazów filmowych i spotkań dyskusyjnych oraz pomieszczeniem biurowym.
Od początku działalności Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta współpracuje z Ciechanowskim Towarzystwem Naukowym.

Do zadań Pracowni należy:

W celu popularyzowania wiedzy na temat historii Ciechanowa Pracowania wydaje w nakładzie 1000 sztuk kwartalnik „Klucz do miasta”. Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.umciechanow.pl/samorzad/Klucz_do_miasta. Pierwszy numer „Klucza…” ukazał się w styczniu 2018 r. Wśród autorów opublikowanych artykułów do tej pory znaleźli się etnografowie, regionaliści, historycy, a także wielu miłośników ziemi ciechanowskiej. Kwartalnik cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników i pozyskał już swoje grono odbiorców. Warto podkreślić, że jest to wyjątkowy periodyk - każdy zainteresowany może współuczestniczyć w opracowywaniu materiałów do publikacji, do czego oczywiście zachęca Redakcja „Klucza…”. 

Punkty dystrybucji „Klucza do miasta” w Ciechanowie: