Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/samorzad/biuro_obslugi_interesanta
Drukuj grafikę : tak / nie

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta stanowi miejsce pierwszego kontaktu interesanta z urzędem. Interesant przyjmowany jest w nowoczesnej sali pozbawionej szyb, przez co istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Otrzymuje informacje jak załatwić swoją sprawę. W jednym miejscu złożyć wniosek w każdej sprawie. W jednym miejscu czy też pod jednym numerem telefonu interesant może zasięgnąć informacji na temat dokumentów potrzebnych do załatwienia swojej sprawy. Wiele spraw w Biurze Obsługi Interesanta można załatwić od ręki.

Urząd Miasta Ciechanów
ul. Wodna 1
e-mail: boi@umciechanow.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00

 Do najważniejszych zadań Biura Obsługi Interesanta należy:

W Biurze Obsługi Interesanta znajdują się następujące stanowiska:

Dowody osobiste, stanowisko nr 1 lub 2,
tel. 23 674 92 65 lub 674 92 66

Ewidencja ludności, stanowisko nr 3
tel. 23 674 92 67

Biuro Podawcze, stanowisko nr 5
tel. 23 674 92 03

Kancelaria ogólna, stanowisko nr 6
tel. 23 674 92 70

Informacja telefoniczna, stanowisko Nr 8
tel. (23) 674 92 70

Kasa, czynna w godz. 8.00-15.00
tel. (23) 674 92 72