Urząd Miasta Ciechanów
https://www.umciechanow.pl/samorzad/kontakt
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontakt

Tabela informacyjna
NazwaDane

ADRES:

Urząd Miasta Ciechanów
pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

SEKRETARIAT I:

tel. +48 (23) 674 92 04
fax +48 (23) 672 29 63

CENTRALA:

tel. +48 (23) 674 92 00
e-mail: boi@umciechanow.pl
SPIS TELEFONÓW URZĘDU MIASTA

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

Radosław Lipowski
tel. +48 (23) 674 92 58
e-mail: iod@umciechanow.pl