• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2022 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Ciechanów informuje, że:

 • wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022 – określa UCHWAŁA Nr 419/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 r.
 • wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022 – obowiązuje UCHWAŁA Nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
 • wzór deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2022 określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 2436)
 • wysokość opłaty za posiadanie psa na rok podatkowy 2022 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego – roczna stawka od pierwszego posiadanego psa 48 zł, roczna stawka od każdego następnego psa 24 zł
 • wysokość stawki na podatek rolny na rok podatkowy 2022 wynosi 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 307,40 za 1 ha fizyczny (stawka wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. Monitor Polski z 2021 r. pozycja 951, według którego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 61,48 zł za 1 decytonę)
 • wysokość stawki na podatek leśny na rok podatkowy 2022 wynosi 46,6972 zł od 1 ha (stawka wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. Monitor Polski z 2021 r. pozycja 950, według którego cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę do naliczenia podatku leśnego wynosi 212,26 za m3).

Przypominamy, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów oraz na stronie podatki.gov.pl.

Szczegółowe informacje podaje http://bip.umciechanow.pl/jak_zalatwic_sprawe/wydzial_finansowo_budzetowy.html.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H