• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie w Partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów w okresie od 1.09.2013 r. do 31.03.2014 r. realizowała projekt „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Projekt był współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

konsultujmy bo warto logo

Cel ogólny projektu:

Wdrożenie procesu konsultacji społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o możliwościach włączania grup obywateli w procesy decyzyjne w gminie miejskiej Ciechanów.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Ciechanowa w zarządzaniu miastem.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych i przedstawicieli NGO w zakresie wdrażania mechanizmów konsultacyjnych.
 3. Zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji na temat potrzeb i oczekiwań interesariuszy.

Projektem objętym zostali członkowie, pracownicy i wolontariusze z organizacji pozarządowych (NGO) oraz przedstawicieli administracji publicznej z obszaru gminy miejskiej Ciechanów. Projekt skierowany był również do mieszkańców Ciechanowa, z którymi przedstawiciele NGO i administracji samorządowej konsultowali swoje działania w zakresie realizacji zadań publicznych w mieście.

 

Projekt wykorzystywał różne techniki uczestnictwa takie jak:

 • spotkania konsultacyjne i informacyjne z przedstawicielami ciechanowskich organizacji pozarządowych;
 • szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych i administracji w zakresie wdrażania technik partycypacyjnych;
 • konsultacje społeczne on-line z mieszkańcami Ciechanowa na bazie platformy internetowej Gminy Miejskiej Ciechanów;
 • badania sondażowe wśród mieszkańców Ciechanowa dotyczące realizacji przez Gminę Miejską Ciechanów zadań publicznych;
 • wdrożenie mechanizmu „Budżetu partycypacyjnego”, który polega na zaangażowaniu obywateli do współtworzenia budżetu związanego z obszarem zlecenia zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe,
 • warsztaty dla projektodawców, a w tym przygotowanie przez projektodawców krótkich filmów promujących projekty do realizacji zadań publicznych,
 • konsultacje społeczne metodą Charette dotyczące zagospodarowania przestrzennego niewykorzystanych dotychczas obszarów nadrzecznych (pomiędzy mostem na ul. 17-go Stycznia a mostem 3-go Maja) wraz z parkiem J. Dąbrowskiego.
logo fundacja gospodarcza

Fundacja Gospodarcza
im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie

ul. Małgorzacka 8, 06-400 Ciechanów,
tel. (23) 672-33-71, fax. (23) 673-23-89
e-mail: fundgosp@ci.onet.pl, www.fg.org.pl

Gmina Miejska Ciechanów

Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 674-92-04, fax. (23) 672-29-63
e-mail: boi@umciechanow.pl,
www.umciechanow.pl

 

kategoria: Informacje o projekcie [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin uczestnictwa.pdf 413.47KB pobierz plik: Regulamin uczestnictwa.pdf
pdf Prezentacja projektu.pdf 158.92KB pobierz plik: Prezentacja projektu.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H