• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Ciechanowski Budżet Obywatelski 2016

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej Ciechanów dla miasta Ciechanów do 2030 r.

Konsultacje na temat ścieżek rowerowych

22 października w ratuszu odbyły się konsultacje, podczas których mieszkańcy zgłosili swoje propozycje tras ścieżek rowerowych w mieście. Spotkanie było bardzo udane. Przyszło dużo ludzi, propozycje w większości się pokrywały – również z tym, co urząd miał w planie i tym, co postuluje Ciechanowska Grupa Rowerowa. Część uczestników spotkania kładła akcent na wyprowadzenie ścieżek poza Ciechanów, inni na skomunikowanie wewnątrz pętli. Większość pomysłów dotyczyła budowy ścieżek rowerowych wzdłuż istniejących w mieście ulic. Poniżej prezentujemy najczęściej powtarzające się propozycje:

1. 11 Pułku Ułanów Legionowych – Płońska – Sońska
2. Kącka – Opinogóra
3. Kargoszyńska – Kargoszyn – Ropele
4. Gostkowska – cmentarz
5. Most północny – Zamkowa – Parkowa – Zielona – Jesionowa – Tatarska
6. Przedłużenie isniejącej ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego w kierunku Przasnysza i Niestumia
7. Leśna – Widna – Nowokolejowa
8. Tatarska – kładka – Kopernika – Mikołajczyka – Sikorskiego – Batalionów Chłopskich – Pułtuska – CH Marcredo
9. 17 Stycznia – park im. J. Dąbrowskiego – park im. M. Konopnickiej – wzdłuż rzeki do pętli miejskiej na Bielinie
10. Sienkiewicza – Tatarska – 17 Stycznia
11. Śmiecin – las śmieciński

Wszystkie propozycje ścieżek zostały naniesione na mapę i przedyskutowane z pracownikami Wydziału Inwestycji, Inżynierii Miejskiej oraz Urbanistyki i Architektury. Następne spotkanie odbyło się 17 grudnia  w sali konferencyjnej ratusza (Plac Jana Pawła II 6).

CIECHANOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

Tworzymy wspólną wizję nadrzecznego bulwaru i parku

6 i 27 lutego mieszkańcy zebrali się by dyskutować o rewitalizacji nadrzecznego bulwaru i parku im. Jarosława Dąbrowskiego. W ratuszu spotkali się ciechanowscy społecznicy, dziennikarze, przedstawiciele miejskiego samorządu oraz osoby reprezentujące organizacje. Drugie spotkanie poświęcone było dopracowaniu zgłoszonych 6 lutego projektów. Zaopiniowali je architekt Michał Wądołowski, architekt zieleni Krzysztof Romanowski oraz Krzysztof Bilicki z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Specjaliści udzielili też istotnych wskazówek. Efekty konsultacji zostały przekazane prezydentowi i radnym do dalszej realizacji. Prezentujemy je również Państwu. Społeczne Założenia Rewitalizacji Bulwarów i Parku im. J. Dąbrowskiego

Mieszkańcy zagłosowali na oferty konkursowe

Do 3 marca na Platformie Konsultacji Społecznych można było oddawać głosy na najciekawsze przedsięwzięcia z dziedziny: kultura i dziedzictwo narodowe, pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia. W sumie zagłosowało 1406 osób. Po zliczeniu i zweryfikowaniu 973 uznano za głosy ważne, a 433 za nieważne z następujących powodów:

 • 6 głosujących nie miało ukończonych 16 lat
 • 54 głosujących nie było mieszkańcami Ciechanowa
 • 169 osób wpisało błędne dane
 • 204 głosy nie zostały potwierdzone poprzez link aktywacyjny przesłany na pocztę e-mail

O podziale środków zdecydowała komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W każdej kategorii komisja potwierdziła wybór mieszkańców.

Oto jak głosowali mieszkańcy:

Kategoria Projekt Ilość głosów ważnych Ilość głosów nieważnych
Kultura i dziedzictwo narodowe „Warszawska tętni życiem' – cykl koncertów plenerowych 210 79
  III Turniej Rycerski 154 72
  „Od czerwca... – 25 lat wolności...' – program edukacyjny 129 76
  Gra Miejska „ Ciechanów w ogniu – rok 1920” 120 60
  Koncert z okazji Dni Ciechanowa 76 26
  II Ciechanowski Marsz dla Życia i Rodziny 66 20
  IX Ogólnopolski Plener Malarski 41 21
  Wydanie wspomnień J.H. Olszewskiego „Tak to zapamiętałem…' 36 13
  XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 34 5
  Publikacja „Wspomnienia wierszem i pędzlem malowane' 27 7
  Ciechanowskie Zeszyty Literackie „Bolesław Biegas…” 27 8
  Koncert z okazji 25. Rocznicy Wolnych Wyborów 15 22
  Udział chóru w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Szczecinie 15 15
  XIX Ciechanowska Jesień Poezji 15 4
  Almanach Ciechanowskich Twórców „Zwariowana Trzynastka' 8 5
Ochrona i promocja zdrowia Wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej 195 90
  „Nasz drugi dom” – ogniska pomocy pozaszkolnej TPD 152 85
  Indywidualne zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych 118 63
  Aktywizacja społeczna mieszkańców Ciechanowa w wieku dojrzałym – Uniwersytet Trzeciego Wieku 105 20
  Badanie cukru 89 54
  Doskonalenie talentów artystycznych i popularyzowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 78 30
  „Pomocna dłoń” – ćwiczenia usprawniająco-relaksujące chorych na SM 75 26
  „W pełni życia, w pełni sił” – spotkania integracyjne 69 26
  Zajęcia Nordic Walking dla osób w wieku dojrzałym 42 22
  Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych 29 9
  Integracyjne spotkanie wigilijne 21 8
Pomoc społeczna Pomagamy codziennie! Żywność dla potrzebujących 576 259
  Daj siebie innym! – promocja wolontariatu 397 174

Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów

Jednym ze strategicznych dokumentów, porządkujących funkcjonowanie miasta, jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Samorząd określa w nim wizję i kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Studium ma za zadanie przypisać poszczególnym funkcjom miejsca w przestrzeni miasta oraz gwarantować możliwości ich zrealizowania.
Obowiązujące "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów" zostało przyjęte uchwałą nr 113/XI/99 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 1999r. i aktualizowane uchwałą nr 69/VIII/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2007r. Do Urzędu Miasta wpłynęły wnioski o zmianę Studium, dotyczące głównie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. W związku z tym samorząd uznał za zasadne przystąpienie do zmiany Studium.
Stanowisko w tej sprawie zostało wypracowane w czasie dyskusji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego na XVI sesji Rady Miasta w lutym 2012r. W ocenie radnych zmiana "Studium..." proponowana przez potencjalnych inwestorów, właścicieli terenów a także radnych jest wskazana i może przyczynić się do rozwoju Ciechanowa.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H