• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Urzędu Miasta Ciechanów

Właściciel witryny

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem >https://www.umciechanow.pl jest Urząd Miasta Ciechanów (UM Ciechanów) z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym UM Ciechanów są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UM Ciechanów.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym UM Ciechanów chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność UM Ciechanów lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego UM Ciechanów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym UM Ciechanów w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ustępu (ust.) 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Urzędu Miasta Ciechanów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 880: tutaj link do treści ustawy).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym UM Ciechanów, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego UM Ciechanów, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla UM Ciechanów, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym UM Ciechanów jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody UM Ciechanów.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody UM Ciechanów na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym UM Ciechanów, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego UM Ciechanów poprzez podanie źródła w postaci "www.umciechanow.pl – Urząd Miasta Ciechanów".
 7. Otrzymując dostęp do stron UM Ciechanów użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Szata graficzna, znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. UM Ciechanów nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 880: tutaj link do treści ustawy).
 9. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
 10. Zdjęcia będące własnością Urzędu Miasta Ciechanów są ogólnodostępne, obowiązuje licencja otwarta.

Zakres odpowiedzialności UM Ciechanów

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. UM Ciechanów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego UM Ciechanów lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych,
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.
 3. UM Ciechanów nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych UM Ciechanów (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej tutaj link do BIP).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez UM Ciechanów wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. UM Ciechanów ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Logo firmy INTRACOMAgencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 wewnętrzny 24

Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H