• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Regulamin Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, prowadzonego przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów w ramach projektu p.n. "Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2.".
 2. Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w forum dyskusyjnym w celu wymiany informacji, dyskusji, zamieszczania komentarzy i opinii na temat konsultowanych inwestycji i projektów.
 3. Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta Ciechanów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w ramach Platformy.
 4. Użytkownik wypowiadając się na Forum tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Urzędu Miasta Ciechanów.
 5. Podczas korzystania z Platformy Konsultacji Społecznych zabrania się:
  • zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  • obrażania uczestników forum,
  • używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
  • nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
  • propagowania przemocy,
  • umieszczania przez uczestników na łamach Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich informacji reklamowych,
  • umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku,
  • umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
  • cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
  • używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy Konsultacji Społecznych, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 1. Wszystkie posty zamieszczane na Forum są moderowane.
 2. Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 5 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 5 regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści na Platformie Konsultacji Społecznych osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 5 regulaminu.
 3. Posty zamieszczane są w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00.
 4. Prawo do zakładania wątków oraz zamieszczania zdjęć na Forum mają tylko administratorzy i moderatorzy.
 5. Wątki Forum prowadzone są w dwóch trybach:
  • informacyjnym
  • konsultacyjnym – wątki są prowadzone zgodnie z zapisami i zgodnie z harmonogramem projektu. Po zakończeniu terminu konsultacji wątki są zamykane.
 1. Urząd Miasta Ciechanów i Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej funkcjonowania.
 2. Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji Społecznych z zasobów Portalu Miasta z podaniem przyczyny i zachowaniem miesięcznej karencji.
 3. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Platformy Konsultacji Społecznych.
 4. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.
 5. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez Panel Logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła (8 znaków w tym jednej dużej litery), za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Forum.
 6. Zmiana hasła powinna następować co 3 miesiące.
 7. Urząd Miasta Ciechanów nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Platformy innym osobom lub instytucjom. Wyjątek stanowi udostępnienie danych na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H