do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
10 lipca 2018
kategoria:
Aktualności strona główna

Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu Przedsiębiorstwem Budowlanym „CIECHBUD”, które odpowiedzialne będzie za rewitalizację, adaptację i wyposażenie najbardziej charakterystycznego zabytkowego budynku w dzielnicy „Bloki”, wraz z zagospodarowaniem jego najbliższego otoczenia. Wykonawca zajmie się także zagospodarowaniem placu Piłsudskiego. Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy przyszłego roku. Będzie przeprowadzona dzięki pozyskanym przez miasto środkom zewnętrznym.

Wartość umowy, dotyczącej samej „Krzywej Hali” to 5 819 387 zł. Zagospodarowanie placu Piłsudskiego realizowane będzie za 680 000 zł.

Zaprojektowana prze Niemców „Krzywa Hala” zbudowana została w latach 1942-1943 na planie długiego łagodnego łuku. Budynek miał stanowić jedną z pierzei Nowego Miasta. Obiekt jest w złym stanie technicznym, wymaga natychmiastowych prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Znaczną powierzchnię parteru zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna, część jest wyłączona z użytkowania, pozostała przestrzeń oraz pozostałe kondygnacje wraz z poddaszem zajmują lokale mieszkalne.

„Krzywa Hala” znajdująca się przy pl. Piłsudskiego 1 przejdzie generalny remont. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji oraz adaptacji części parteru z przeznaczeniem na cele społeczno-edukacyjne wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Remont obejmie m.in. instalacje, dach, okna, elewację. Urządzone i wyposażone zostaną wnętrza, zaaranżowane będzie otoczenie. Prace, związane z inwestycją w „Krzywą Halę”, obejmą uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych naświetli okien piwnic. Planowana jest wymiana pokrycia dachu dachówką ceramiczną, izolacja termiczna połaci dachowej, naprawa lukarn dachowych, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, przełożenie instalacji odgromowej. Zostaną skute tynki i wykonany będzie nowy tynk renowacyjny ciepłochłonny na elewacji. Przewidziana jest wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej, renowacja zabytkowej posadzki z klinkieru pod arkadami, wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego oraz wentylacji grawitacyjnej i instalacji elektrycznej. Przeprowadzony zostanie remont klatek schodowych, wykonana będzie izolacja termiczna stropu nad piwnicą, oświetlenie i iluminacja arkad, wykonana zostanie nawierzchnia wokół budynku, montaż oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia, montaż ławek i koszy na śmieci. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane do pełnienia nowych funkcji i doposażone. Wyremontowane zostaną pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek będzie miał także przeznaczenie na cele spoleczno-edukacyjno-kulturalno-mieszkalne. Będzie tam m.in. Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Osiedlowy.

Jeżeli chodzi o sam plac Piłsudskiego, zostanie on zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Przebudowane i wymienione zostaną nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych wraz z obrzeżami; część zostanie zlikwidowana. Stylistyka oświetlenia parkowego nawiązywała będzie do tego przy zmodernizowanej ul. Sienkiewicza. Podświetlony zostanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicy pomnika wybudowane zostanie gniazdo zasilające (umożliwiające m.in. nagłośnienie obchodów uroczystości patriotycznych).

Projekt dotyczący „Krzywej Hali”, placu Piłsudskiego oraz zakończonej rewitalizacji pasażu Konopnickiej wraz z otoczeniem uzyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 6 485 627,24 zł oraz 1 216 055,10 zł z budżetu państwa. Łączna suma pozyskanych środków to 7 701 682,34 zł.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H