do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
27 lutego 2019
kategoria:
Aktualności strona główna

Oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego, jakim jest organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, można składać do 26 marca.

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia miasto przeznaczyło 40 tys. zł. Oferty dotyczące zadania należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1). Wybór ofert nastąpi do 17 kwietnia. Komisja opiniująca przedłoży prezydentowi propozycje, prezydent podejmie ostateczną decyzję o wyborze ofert na realizację zadania oraz o kwotach dotacji.
W konkursie mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.
Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych. Oferty należy składać na dotychczas obowiązujących formularzach.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H