do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
27 marca 2018
kategoria:
Aktualności strona główna

Publikujemy spis inwestycji i remontów, które będą miały miejsce w tym roku w każdym z 12 ciechanowskich osiedli. Na liście znalazło się w sumie 118 takich zadań oraz 6 zadań wykraczających poza obszar jednego osiedla. 43 punkty z zestawienia to postulaty zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców podczas tegorocznych spotkań osiedlowych z prezydentem Ciechanowa.

Lista stanowi podsumowanie zaplanowanych w budżecie miasta na 2018 rok oraz wprowadzanych do budżetu inwestycji i remontów. Znalazły się tam także zadania, które już się rozpoczęły. To zarówno potężne kosztowne inwestycje oraz mniejsze przedsięwzięcia.

Spotkania osiedlowe były okazją do zgłoszenia przez mieszkańców swoich próśb. Wszystkie te, które pod względem formalnym, finansowym, czasowym i prawnym są możliwe do zrealizowania, zostały uwzględnione. Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim potrzeby dotyczące nawierzchni dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji. W mieście przeprowadzony zostanie szereg remontów, przewidziane są utwardzenia nawierzchni, a dla dróg, które wymagają kompleksowej budowy (kanalizacja, jezdnia, chodniki), a co za tym idzie, dużych nakładów finansowych, opracowane zostaną dokumentacje projektowo-kosztorysowe, co jest pierwszym krokiem do realizacji inwestycji w kolejnych latach. Uwzględniono także oświetlenie kolejnych ulic i nowe inwestycje kanalizacyjne, które ZWiK dodaje do swojego planu.

Tegoroczna lista zawiera również postulaty sprzed wielu lat, zgłaszane od dawna w różnych formach. Takie przykłady to m.in. modernizacja ul. Kargoszyńskiej, Kwiatowej, Łukasiewicza, remont ul. Augustiańskiej, zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego czy liczne mniejs ze remonty.Sprawy istotne z perspektywy całego miasta, to rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej Ciechanowa, rewitalizacja wieży ciśnień i trwająca budowa parku nauki, budowa systemu wczesnego ostrzegania czy inwestycje związane z rozwojem i unowocześnianiem komunikacji miejskiej.

Lista zawiera również nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji, modernizacje i kolejne etapy. To także spis planowanych do montażu elementów infrastruktury, jak ekrany dźwiękochłonne czy wiaty autobusowe.

Na wiele z zadań udało się pozyskać środki zewnętrzne, które nawet w 95 procentach pokryją koszty poszczególnych inwestycji. Dzięki pozyskanym pieniądzom, głównie z Unii Europejskiej, miasto mogło wygospodarować fundusze na większą liczbę inwestycji i inicjatyw.

– Oprócz wielu zadań przedstawionych w opracowanej przez miasto liście, zrealizowane będą także inne drobne postulaty, zgłoszone na spotkaniach osiedlowych, jak chociażby montaż koszy ulicznych czy porządkowanie terenów zielonych – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Prezydent podkreśla, że zestawienie miejskich planów w formie listy sprawdza się, mieszkańcy wiedzą, czego mogą się spodziewać, a tym samym wymagać.

– Lista to dla mnie i moich współpracowników swego rodzaju zobowiązanie. Mamy ambitne plany, które będziemy starali się sprawnie, krok po kroku realizować. Dziękuję wszystkim, którzy przychodzili na spotkania osiedlowe, bo dzięki takiemu bezpośredniemu kontaktowi i rozmowom możemy lepiej poznać i zrozumieć potrzeby mieszkańców, można wyjaśnić wszelkie wątpliwości i po prostu skuteczniej oraz efektywniej pracować – dodał prezydent.

LISTA ZADAŃ Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA:

Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”

 1. Modernizacja drogi między Ciechanowem i Opinogórą, przebiegającej przez ul. Kącką - modernizacja 6,5 km odcinka, przebudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, fragmentami chodników, kanalizacji deszczowej, uporządkowanie przydrożnej zieleni (wspólnie finansowana inwestycja przez powiat, miasto
  i gminę).
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej (od ul. Bukietowej
  do granic miasta) – dokończenie zadania z 2017 roku.
 3. Opracowanie dokumentacji budowy ul. Gruduskiej (droga wojewódzka); zadanie przesunięte z 2017 roku ze względu na konieczność odstąpienia
  od umowy z wykonawcą, który nie wywiązał się z terminu realizacji; miasto pokryje koszty dokumentacji, zarządca drogi – samej budowy.
 4. Opracowanie dokumentacji dla budowy parkingu na terenie po Kolumnie Transportu Sanitarnego.
 5. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Opinogórskiej.
 6. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Wojska Polskiego – PWSZ.

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”

 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Harcerskiej.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowej.
 3. Budowa chodnika przy ul. św. Franciszka od ul. Batalionów Chłopskich
  do ul. Harcerskiej.
 4. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej między budynkami 5A i 7 przy ul. Batalionów Chłopskich.
 5. Remont chodnika na drodze wewnętrznej od ul. Batalionów Chłopskich przy budynku wielorodzinnym nr 19.
 6. Remont chodnika od wjazdu na parking sklepu Biedronka do budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 16.
 7. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej
  i Szmaragdowej.
 8. Wymiana paneli ekranów akustycznych na przezroczyste przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Gwardii Ludowej WRN.
 9. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Batalionów Chłopskich – Renata 02.

Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”

 1. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa – budowa chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych.
 2. Opracowanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Jeziorko II.
 3. Odcinkowy remont nawierzchni ul. Sikorskiego.
 4. Wymiana paneli ekranów akustycznych na przezroczyste przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i drogi wewnętrznej, zlokalizowanej między budynkami nr 8-10 przy ul. Armii Krajowej.

Osiedle nr 4 „Śródmieście”

 1. Rewaloryzacja kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 – kompleksowa modernizacja; budynek będzie przystosowany do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, powstanie klubokawiarnia i galeria artystyczna, będzie to siedziba Klubu Seniora, Klubu Młodego Odkrywcy oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
 2. Remont nawierzchni ul. Augustiańskiej.
 3. Modernizacja terenu za Rossmanem.
 4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją boiska.
 5. Zagospodarowanie parku im. M. Konopnickiej – II etap.
 6. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku komunalnego nr 13 przy ul. Nowozagumiennej.
 7. Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej – instalacja kwietników na 58 latarniach oraz ustawienie 4 wież kwiatowych; rozszerzenie projektu o nowe kwietniki na placu Jana Pawła II.
 8. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Mikołajczyka-Sąd 02 (po uzyskaniu zgody Orange Polska S.A.).

Osiedle nr 5 „Płońska”

 1. Budowa oświetlenia ulicznego ulic św. Franciszka i św. Anny.
 2. Budowa oświetlenia i chodnika w ul. Witosa – droga dojazdowa do osiedla Villa Art. i Witosa Apartaments.
 3. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada II.
 4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkoły Podstawowej nr 4.
 5. Remont chodnika przy ul. Szwanke na wysokości budynków wielorodzinnych nr 14-18.
 6. Remont chodnika przy ul. Reutta na odcinku od ul. Szwanke do budynku wielorodzinnego przy ul. Reutta 1.
 7. Remont chodnika łączącego ul. Reutta z ul. Armii Krajowej w okolicy budynku nr 4 przy ul. Reutta.
 8. Remont nawierzchni parkingów wraz z ich poszerzeniem na wysokości budynków wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 35 ul. i 39 (3 parkingi).
 9. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Stanisława Kostki.
 10. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Marka.
 11. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Św. Marii Magdaleny.
 12. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Ranieckiej od ul. Szwanke do ul. Rzeczkowskiej.
 13. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Św. Antoniego od ul. Św. Jadwigi (fragment w kierunku północnym).
 14. Poprawa poboczy drogi od ul. Szwanke w kierunku Szkoły Podstawowej nr 4.
 15. Wymiana słupków na odblaskowe na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Harcerskiej.
 16. Ustawienie tablic z nazwami ulic: ul. Księcia Konrada II, ul. Wincentego Witosa, ul. Władysława Andersa i ul. Ignacego Mościckiego.

Osiedle nr 6 „Słoneczne”

 1. Przebudowa ul. Łukasiewicza – budowa jezdni, chodników, zjazdów
  i kanalizacji deszczowej.
 2. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska Krubin – II etap.
 3. Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej.
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Skłodowskiej-Curie, Nizinnej i Zagrodowej – zakończenie zadania z 2017 roku.
 7. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Piwnej i Ptasiej.
 8. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Sońska Rondo (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi – PZD w Ciechanowie).

Osiedle nr 7 „Przemysłowe”

 1. Modernizacja ul. Niechodzkiej i Mazowieckiej – nowe nawierzchnie, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, dodatkowa infrastruktura rowerowa.
 2. Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Granicznej – budowa nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej – realizacja planowana także na 2019 rok.
 3. Remont nawierzchni ul. Bojanowskiego.
 4. Remont nawierzchni ul. Szczurzynek.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Ułańskiej, Górnej, Cichej, Młynarskiej, Równej, Partyzantów, Obozowej.
 6. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Szczurzynek.
 7. Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z materiałów azbestocementowych w ul. Granicznej i Niechodzkiej.
 8. Utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni ul. Wierzbowej.
 9. Potrójne utrwalenie emulsją i grysami fragmentu nawierzchni ul. Pęchcińskiej na odcinku od ul. Baranowskiego do posesji przy ul Pęchcińskiej 5.
 10. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Płocka-Cedrob 02.
 11. Opracowanie dokumentacji dla budowy kanalizacji deszczowej ul. Dywizjonu 305, Dziedzica i Baranowskiego.

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”

 1. Przebudowa ul. Kwiatowej – poszerzenie pasa drogowego od strony ronda na pętli miejskiej w kierunku Gąsek; nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, przystanki autobusowe; przebudowa skrzyżowania z ulicą Wesołą, uporządkowanie zieleni. Wspólna inwestycja miasta i powiatu.
 2. Przebudowa ul. Wesołej – przebudowa jezdni, budowa chodników, oświetlenia, przebudowa infrastruktury podziemnej.
 3. Budowa wjazdu na plac zabaw przy ul. Wesołej.
 4. Utwardzenie tłuczniem kamiennym odcinka nawierzchni ul. Wiśniowej (od nawierzchni utwardzonej w kierunku pętli miejskiej).
 5. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej biegnącej od ul. Towarowej.
 6. Budowa fragmentu chodnika, zatoki autobusowej, zjazdów do posesji i montaż wiaty przystankowej przy ul. Starowiejskiej.

Osiedle nr 9 „Bloki”

 1. Budowa park&ride na ponad 200 miejsc parkingowych wokół dworca PKP, zagospodarowanie terenu, odnowienie skweru wraz z fontanną.
 2. Budowa hali targowej, targowiska sezonowego – inwestycja w miejscu dawnego bazarku przy dworcu PKP.
 3. Rewitalizacja „krzywej hali” – zrewitalizowany zostanie budynek (instalacje, okna, dach, elewacja, urządzenie i wyposażenie wnętrz), zagospodarowane otoczenie, obiekt będzie przeznaczony na cele społeczno-edukacyjno-kulturalno-mieszkalne.
 4. Rewitalizacja placu Piłsudskiego – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, m.in. nowa roślinność i elementy małej architektury.
 5. Modernizacja i wyposażenie siedziby Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO, przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Spółdzielczej, Okrzei i Wyzwolenia.
 7. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy „Bloki” (I etap) - złożony wniosek o unijne dofinansowanie termomodernizacji 7 budynków
  (ul. 17 Stycznia 23, 25 oraz ul. H. Sienkiewicza 17/19, 35, 38/40, 53/55, 57/59); wnioskowane dofinansowanie – prawie 4 mln zł; wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną; jest w trakcie oceny merytorycznej; realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania;częściowo planowana także na 2019 rok.
 8. Termomodernizacja budynku nr 19 przy ul. Wyzwolenia (współwłasność miasta).
 9. Przyłączenie kolejnych budynków i lokali komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej – budynki przewidziane do przyłączenia: ul. 17 Stycznia 48,
  17 Stycznia 50, ul. Okrzei 15.
 10. Wykonanie i remont chodników przy ul. Sienkiewicza 9, 17/19, 35, 38/40.
 11. Remont chodnika – łącznika między drogą osiedlową a ul. Moniuszki (między budynkami nr 7 i 9).
 12. Odcinkowy remont nawierzchni Wyzwolenia.
 13. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie Przedszkola nr 3.
 14. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych – Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia.
 15. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza.
 16. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej
  z przepompownią.
 17. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tatarskiej od ul. 17 Stycznia do Głowackiego.

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”

 1. Kompleksowa przebudowa ul. Kargoszyńskiej na odcinku między pętlą a ul. Kraszewskiego. Modernizacja jezdni, budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatoki autobusowej, miejsc postojowych zjazdów. Na przejściach dla pieszych zaplanowane są „kocie oczka”. Przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań
  z drogami gminnymi, tereny przyległe będą zagospodarowane zielenią.
 2. Rozpoczęcie przebudowy ul. Asnyka – realizacja planowana na przełomie 2018 i 2019 roku.
 3. Modernizacja krytej pływalni – budowa nowej zjeżdżalni.
 4. Montaż zjeżdżalni wodnych na basenie odkrytym.
 5. Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej
  – powstanie zatoka postojowa, chodnik oraz altany.
 6. Budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego.
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Małej.
 8. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Andersena.
 9. Opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Bartołda.
 10. Opracowanie dokumentacji dla budowy części ul. Dygasińskiego.
 11. Montaż wiaty przystankowej na przystanku ul. Kraszewskiego/Kargoszyńska.
 12. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Wyspiańskiego-SP nr 5.
 13. Montaż wiaty przystankowej na przystanku Sienkiewicza/Wiosenna (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi – MZDW w Warszawie).

Osiedle nr 11 „Podzamcze”

 1. Remont nawierzchni ul. Juranda.
 2. Remont nawierzchni ul. Zielonej.
 3. Remont nawierzchni ul. Parkowej.
 4. Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej.
 5. Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego.
 6. Budowa brakującej części chodnika przy ul. Gostkowskiej oraz przejścia dla pieszych.
 7. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych – Gostkowska przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia - etap II.
 8. Utworzenie placu zabaw między blokami przy ul. Komunalnej oraz utwardzenie pobocza drogi.
 9. Odcinkowy remont drogi wewnętrznej ul. Gostkowskiej 39 A-H.
 10. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Rycerskiej.
 11. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni Kmicica.
 12. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni u Księcia Janusza Mazowieckiego.
 13. Utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni Zagłoby.
 14. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia w
  Parkowej i Zamkowej.
 15. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Parkowej.
 16. Ustawienie słupków blokujących na przejściu dla pieszych przez
  Gostkowską przy bramie głównej cmentarza komunalnego.

Osiedle nr 12 „Zachód”

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cieplińskiego.
 2. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.
 3. Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 7 oraz zakup szafek dla uczniów
  i siedzisk.
 4. Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka drogi wewnętrznej przy budynkach nr 32-36 przy ul. Cieplińskiego.

Inwestycje wykraczające poza obszar jednego osiedla:

 • Budowa nowej wschodniej obwodnicy Ciechanowa – powstanie nowa droga obwodowa z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, kanalizacją, będzie przebiegała od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60 (na wysokości centrum handlowego we Władysławowie).
 • Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki – zrewitalizowana zostanie konstrukcja wieży ciśnień, która będzie podświetlona, zagospodarowany będzie teren wokół niej; powstanie m.in. park nauki, zielona polana, restauracja i atrakcje dla najmłodszych.
 • Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi – powstanie 9 nowych punktów alarmowych w oparciu o syreny elektroniczne, planowane jest wyposażenie 1 punktu alarmowego w czujniki skażeń chemicznych oraz 1 punktu w stację pogodową - objęcie 80% miasta zasięgiem słyszalności syren.
 • Zakup nowych autobusów – elektrycznego od spółki SOLARIS bus & coach, oraz autobusu kategorii MINI, niskowejściowego z silnikiem Euro od spółki MMI.
 • W ramach instalacji elektronicznego systemu informacji pasażerskiej na 14 przystankach staną elektroniczne tablice, pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na przystanek.
 • Budowa przez TBS nowego bloku – powstanie budynek z 48 mieszkaniami
  i parking na 55 samochodów przy ul. Szwanke; inwestycja przy partycypacji
  w kosztach przyszłych najemców i po uzyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. TBS otrzymało pozwolenie na budowę nowego bloku oraz pozytywną ocenę BGK.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H