do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
04 stycznia 2019
kategoria:
Aktualności strona główna

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2019 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w zakresie oświaty, edukacji i wychowania oraz w zakresie rozwoju sektora pozarządowego.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

 • Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 • Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 49 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 49 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 15 000 zł
 • Klub Sportowy ZAMEK – 21 000 zł
 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł
 • Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 125 000 zł
 • Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 16 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 65 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 39 000 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 500 zł
 • Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 36 000 zł
 • Klub Pływacki Ciechanów – 24 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 8 000 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 32 000 zł
 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA - 91 000 zł
 • Ciechanowski Klub Bokserski – 8 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) – 4 000 zł
 • APC Ciechanów – 7 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 28 000 zł

 Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 445 zł
 • Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 30 000 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.

 • Polski Czerwony Krzyż – 6 000 zł
  „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
 • Fundacja Bank Żywności – 39 000 zł
  „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa”

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 26 000 zł
  „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 5 000 zł
  „Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa”
 • Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 4 000 zł
  „Program aktywności ruchowej – rozwój poprzez ruch”

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 25 000 zł
  „Nasz Drugi Dom – TPD”
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem – 10 000 zł
  „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”
 • Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 5 000 zł
  „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”

Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Polski Czerwony Krzyż – 7 000 zł
  „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 9 000 zł
  „JUMPit fitness na trampolinach i nie tylko"
 • Stowarzyszenie KRAVER – 4 000 zł
  „Pierwszy Ciechanowski Kurs Tabaty”
 • Fundacja Bank Żywności – 5 000 zł
  Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez edukację kulinarną”
 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 5 000 zł
  „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”

Zadanie IV. Organizacja działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich rodzin oraz dzieci z zespołem Downa.

 • Stowarzyszenie Autentyczni – 30 000 zł
  „Zaświeć się na niebiesko – obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie połączone z konferencją”
 • Stowarzyszenie Tęczowy Świat – 20 000 zł
  „II ciechanowski zlot rodzin z zespołem Downa i Gala Niepełnosprawności”

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – 5 000 zł
  „Wydanie albumu autorstwa Zofii Humięckiej Waldemar Wołk – Karaczewski nasz Denseur Noble
 • Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3 000 zł
  „Koncert Chóru Victoria z okazji Święta Niepodległości"
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 3 000 zł
  „Rodzinne Mikołajki 2019”
 • Związek Literatów na Mazowszu – 4 000 zł
  „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXXI Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim O Laur Opina
 • Mazowiecka Chorągiew ZHP. Hufiec ZHP Ciechanów – 5 000 zł
  „Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o ciechanowskim harcerstwie”

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

 • Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł
  „Czwartkowe wieczory z poezją”
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 7 000
  „I Ciechanowskie Święto Kobiet”
 • Stowarzyszenie Psychoart – 5 500 zł
  „Fantastyczna Azja”
 • Stowarzyszenie Psychoart – 15 000 zł
  „Psycho Art FEST”
 • SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 6 000 zł
  „Czwarte Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”

Zadanie III. Promocja dorobku artystycznego poprzez prowadzenie form edukacji kulturalnej i ekspresji artystycznej.

 • Instytut Witkacego – 13 000 zł
  „Realizacja artystycznych przedsięwzięć Teatru EXODUS”
 • Stowarzyszenie Sine Nomine – 22 000 zł
  „Realizacja programu muzycznego dla mieszkańców Ciechanowa”
 • Stowarzyszenie pro Musica Scholarium – 8 000 zł
  „Obchody Roku Moniuszkowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora”

Zadanie IV. Podejmowanie działań sprzyjających integracji europejskiej.

 • Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 10 000 zł
  „V ciechanowski plener malarski Malowniczy sierpień”        

Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 • Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 4 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 8 000 zł
 • Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 15 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 3 000 zł
 • Ciechanowski Klub Modelarski – 4 000 zł

Zadania w zakresie rozwoju sektora pozarządowego

Zadanie I. Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości.

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza – 7 000 zł
  „Spotkania networkingowe – Wspólnie łatwiej z MIGiem

Zadanie II. Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu.

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 12 000 zł
  „Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie – 3 000 zł
  „Dziecko i jego najlepszy przyjaciel pies”

 Zadanie III. Opieka nad zwierzętami.

 • Stowarzyszenie Pies i Spółka – 5 000 zł
  „Wspieramy ciechanowskie koty miejskie”
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie – 5 000 zł
  „Nasze staruszkowo”

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H