• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
09 października 2018
kategoria:
Aktualności strona główna
Klasa szkolna. Nauczycielka pisze na interaktywnej tablicy. W ławkach siedzą uczniowie

W ramach drugiej edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, na który miasto pozyskało ponad 800 tys. zł unijnego dofinansowania, część sprzętu elektronicznego trafiła już do miejskich szkół podstawowych. To 55-calowe interaktywne monitory, iPady i laptopy. Niebawem uczniowie będą korzystać także z robotów do programowania. Dzięki projektowi, realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, a wkrótce ruszą szkolenia dla nauczycieli.

Wartość sprzętu elektronicznego, w który wyposażane są szkoły, to ponad ćwierć miliona złotych. Wartość całego projektu wynosi 1 022 527,20 zł, z czego przyznane zewnętrzne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł – w tym unijne dofinansowanie w wysokości 818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł z budżetu państwa. Wkład miasta jest niepieniężny – stanowi go udostępnienie sal lekcyjnych. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m. in. dla 38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych uczniów, organizowane są zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 649 uczniów utworzono 113 grup. Powstało także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć z programowania przewidziano dla 84 uczniów w 12 grupach. Jest to w 100% zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół.

Przeszkolonych zostanie 141 nauczycieli – dla 15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.

Zadanie zakłada wsparcie, obejmujące łagodzenie zdiagnozowanych problemów i deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia specjalistyczne służą wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. To zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Odbywają się będą zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze względu na stwierdzony zespół Aspergera, autyzm, afazję. Duży nacisk kładziony jest m. in. na umiejętności uniwersalne, takie jak: umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, radzenia sobie z uczuciami, umiejętności alternatywne w stosunku do agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Druga edycja projektu to kontynuacja działań, które realizowane były w pierwszej edycji. Nowością jest zadanie z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych, gdzie kluczowe są na programowanie, informatyka, matematyka czy robotyka.

Wśród celów są także m. in.: nauka twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności manualnych, nauka pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacnianie wiary we własne możliwości i budowanie przez uczniów pewności siebie.

Wniosek o dofinansowanie przygotowało Centrum Usług Wspólnych. Projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 


 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H