• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
28 sierpnia 2018
kategoria:
Aktualności strona główna

Prezydent Krzysztof Kosiński i zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik podpisali dziś umowę na dofinansowanie II edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”. W ramach projektu w miejskich szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Przewidziane są również zajęcia programowania oraz szkolenia dla nauczycieli. Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny za ponad ćwierć miliona złotych.

Wartość całego projektu wynosi 1 022 527,20 zł, z czego przyznane zewnętrzne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł – w tym unijne dofinansowanie w wysokości 818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł z budżetu państwa. Wkład miasta będzie niepieniężny. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m. in. dla 38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych uczniów, zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 649 uczniów zostanie utworzonych 113 grup. Powstanie także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć z programowania przewidziano dla 84 uczniów w 12 grupach. Przeszkolonych zostanie 141 nauczycieli – dla 15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.

W ramach zadania zaplanowano wsparcie, obejmujące łagodzenie zdiagnozowanych problemów i deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia specjalistyczne będą służyły wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Planowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Organizowane będą zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Odbywać się będą zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze względu na stwierdzony zespół Aspergera, autyzm, afazję. Kształtowane będą m. in. umiejętności uniwersalne, takie jak: umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, radzenia sobie z uczuciami, umiejętności alternatywne w stosunku do agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Projekt zakłada zakup monitorów interaktywnych, laptopów, zestawów iPadów i robotów dla nauczycieli i uczniów. Przeznaczone na to zostanie 236 320 zł.

Realizacja rozpocznie się z początkiem września, będzie trwała cały rok szkolny 2018/2018. Uczniowie otrzymają podręczniki, nauczyciele – materiały szkoleniowe. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych szkół. Udostępnienie sal stanowi wkład własny miasta.

To kontynuacja działań, które realizowane były w pierwszej edycji. Nowością jest zadanie z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych. Duży nacisk będzie na programowanie, informatykę, matematykę czy robotykę.

Wśród celów są także m. in.: nauka twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności manualnych, nauka pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacnianie wiary we własne możliwości i budowanie przez uczniów pewności siebie.

Wniosek o dofinansowanie przygotowało Centrum Usług Wspólnych. Projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H