lub do 6 października.Lokalny Program" /> Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 – konsultacje społeczne dokumentu - Urząd Miasta Ciechanów do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychJak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
21 września 2016
kategoria:
Aktualności strona główna
Panorama miasta. Widok na Farską Górę.

Urząd Miasta Ciechanów zaprasza mieszkańców oraz wszelkie instytucje, organizacje do konsultacji społecznych poniżej załączonego projektu dokumentu. Prosimy o  wskazanie w „Karcie uwag/propozycji” zapisów z dokumentu, co do których mają Państwo swoje sugestie. Wypełnioną kartę należy przesłać pod adres e-mail: lub do 6 października.

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pełni on rolę narzędzia planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest warunkiem ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Proces aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczął się w czerwcu br. poprzez badanie ankietowe dotyczące oczekiwań mieszańców w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji Ciechanowa. W wyniku uzyskanych ankiet, przeprowadzonych spacerów badawczych, konsultacji społecznych z zakresu diagnozy  oraz zgłoszonych projektów wpływających na ożywienie obszarów zdegradowanych, opracowany został projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023.

Na aktualizację dokumentu Ciechanów pozyskał prawie 80 tys. zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dokument jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1, II piętro pok. 209, 210; tel. 23 674 92 75, 23 674 92 52).

Projekt pt. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Znaki unijne: Unia Europejska, Fundusze Europejskie

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.pdf 5.84MB pobierz plik: Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.pdf
docx Karta uwag-propozycji.docx 14.15KB pobierz plik: Karta uwag-propozycji.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H