• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
02 września 2016
kategoria:
Aktualności strona główna
 
Budynek należący do ciechanowskiego PCK
 

Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Ciechanowie pozyskał 93% dofinansowania na realizację projektu, który zakłada objęcie pomocą opiekunek środowiskowych 60 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób z terenu powiatu. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia przez ciechanowski oddział PCK w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów, w imieniu której działać będzie MOPS.

Na realizację projektu PCK OR w Ciechanowie pozyskał 1 764 720,00 zł. Wartość całkowita projektu to 1 898 220,00 zł. Partnerstwo miasta polegać będzie na merytorycznym wkładzie, w co zaangażuje się bezpośrednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do środowiskowych usług opiekuńczych 60 osobom, mieszkańcom powiatu ciechanowskiego. Pomoc dotyczyć będzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz w procesie leczenia lub rehabilitacji.

Projekt zakłada utworzenie punktu opieki środowiskowej. W naborze odbiorców usług uczestniczyć będzie MOPS, jednostka budżetowa, posiadająca doświadczenie w środowiskowych usługach opiekuńczych. MOPS będzie realizować projekt na podstawie pełnomocnictwa. Ośrodek dysponuje bazą danych osób, które wymagają opieki. Będzie też współpracował z innymi tego typu ośrodkami, w celu pozyskania informacji o potencjalnych podopiecznych. MOPS posiada informacje o osobach, spełniających wymagania stawiane opiekunkom, które mogłyby podjąć pracę w projekcie. Pracownicy będą udzielać wsparcia merytorycznego opiekunkom środowiskowym, wyjaśniać problemy związane ze sprawowaniem opieki, pomagać organizować czas pracy i wykonywanie czynności opiekuńczych. Udzielą również pomocy kierownikowi punktu opieki w zarządzaniu siecią opiekunek.

Projekt zakłada realizację różnych form wsparcia. To m.in. świadczenie środowiskowych usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,  dostosowanie miejsc zamieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, ułatwienie transportu do miejsc terapii, uruchomienie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, wsparcie doradcze dla rodzin osób niesamodzielnych, szkolenia dla członków rodzin osób niesamodzielnych i utworzenie sieci samopomocy sąsiedzkiej. Pomoc opiekunek środowiskowych polegać będzie głównie na wsparciu w codziennych czynnościach, robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci, sprzątaniu, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, formalności, opiece higienicznej, pielęgnacyjnej, myciu, przebieraniu, karmieniu. Takiej pomocy wymagają np. osoby niesamodzielne, starsze, nie mające rodziny, nie mogące liczyć na jej pomoc.

Uchwała w sprawie przystąpienia przez miasto jako partnera do realizacji projektu znajdzie się w porządku obrad wrześniowej sesji Rady Miasta. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, uruchomione będą procedury związane z zaangażowaniem miasta i jego merytorycznym wkładem.

Projekt „Sieć opiekunek środowiskowych w powiecie ciechanowskim” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H