• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
02 października 2018
kategoria:
Aktualności strona główna
Grafika z herbem i logo Ciechanowa u góry. Nizej napis: Przyszłość Ciechanowa zależy od Ciebie. Głosuj 21 października

Miasto zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października. Głosować będzie można w jednej z siedzib obwodowej komisji wyborczej – w zależności od adresu zameldowania mieszkańca. Każdy będzie mógł oddać jeden głos na kandydata na prezydenta, jeden na kandydata do rady miasta, jeden na kandydata do rady powiatu i jeden na kandydata do sejmiku województwa.

Miasto podzielone jest na 21 obwodów głosowania, ponadto obwody odrębne stanowią: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00. Pełen spis ulic przypisanych do poszczególnych obwodów oraz wyznaczonych dla obwodów lokali wyborczych dostępny jest w obwieszczeniu prezydenta miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów pod linkiem: umciechanow.pl/wybory

Każdy głosujący, po okazaniu dowodu osobistego, otrzyma cztery karty do głosowania. Należy wskazać jednego kandydata na danej karcie – w kratce obok nazwiska postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki).

Zagłosować będzie można na: jednego z kandydatów na Prezydenta Miasta Ciechanów, na jednego z kandydatów na radnego Rady Miasta Ciechanów, na jednego z kandydatów na radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz jednego z kandydatów na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W przypadku głosowania na prezydenta oraz radnego do rady powiatu i radnego sejmiku każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta wybiera kandydata spośród tych samych osób. Jeżeli chodzi o kandydatów do Rady Miasta – w każdym z czterech okręgów, na które podzielone jest miasto, kandydują inne osoby. Okręg nr 1 to osiedla: Kargoszyn, Podzamcze, Powstańców Wielkopolskich. Okręg nr 2 to osiedla: Kwiatowe, Bloki, Zachód. Okręg nr 3 to osiedla: Aleksandrówka, Aleksandrówka II, Śródmieście. Okręg nr 4 tu osiedla: Płońska, Słoneczne, Przemysłowe. Wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych osiedli dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/zarzady_osiedli

Osoby mieszkające na stałe w Ciechanowie, ale nie zameldowane w mieście, by zagłosować, mogą zostać wpisane do rejestru wyborców. Wpisanym można zostać na podstawie decyzji wydanej przez prezydenta miasta. Należy w tej sprawie złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, wraz ze wskazanymi w Kodeksie Wyborczym załącznikami. Urząd ma obowiązek sprawdzić faktyczne stałe zamieszkiwanie. Urząd Miasta ma na wydanie decyzji 3 dni. Formularze wniosków przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek przy ul. Wodnej 1), szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 23 674 92 19 lub 45).

Istnieje także możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ciechanów najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Szczegóły: umciechanow.pl/wybory

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H