• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
03 marca 2023
kategoria:
Aktualności strona główna
Grafika z tekstem po lewej: Ciechanowski Budżet Obywatelski 2023; Wyniki głosowania; Wybrano projekty do realizacji. Pod tekstem logo i herb Ciechanowa. Po prawej puzzle ze zdjęciami z wcześniejszych inwestycji Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy wybrali 17 zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane przez ratusz w tym roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powstanie tężnia solankowa, dalszą rozbudowę przejdzie infrastruktura rekreacyjna na kąpielisku Krubin, na miejskich działkach zasadzonych będzie 200 drzew, wyposażona zostanie Ostoja Mruczków. Pojawią się nowości na ciechanowskich osiedlach oraz będą realizowane trzy tzw. projekty miękkie. Na zadania przeznaczono łącznie prawie 1,7 mln zł.

W 2023 r. w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zostanie zrealizowanych 17 projektów. Zadecydowali o tym mieszkańcy podczas głosowania. Każdy ciechanowianin mógł oddać swój głos na jeden z 16 projektów osiedlowych i jeden z 13 ogólnomiejskich. Na realizację przedsięwzięć, które mieszkańcy wybrali w tym roku ratusz przeznaczy niemal 1,7 mln zł.

– Od 2015 r. w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy w mieście 121 projektów, których pomysłodawcami są ciechanowianie. Zaangażowanie mieszkańców w tę formę partycypacji cieszy podwójnie. Z jednej strony, widzimy dużą chęć współpracy z ratuszem, proponowane są ciekawe pomysły dla rozwoju miasta. Z drugiej strony, mamy wymierne efekty realizacji wybranych pomysłów w postaci chociażby nowej infrastrurktury. Teraz powstaną kolejne inwestycje, z których efektów korzystać będzie można już w najbliższym czasie – zaznacza prezydent Krzysztof Kosiński.

W tym roku w głosowaniu wybrano 7 zadań ogólnomiejskich i 10 projektów osiedlowych.

W kategorii projektów ogólnomiejskich „twardych” największą popularność zyskał pomysł wybudowania tężni solankowej przy ul. Wesołej. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący zakupu i posadzenia na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew. Trzecie - projekt związany z kolejnym etapem rewitalizacji Kąpieliska „Krubin” i rozbudową infrastruktury dla spacerowiczów oraz rowerzystów, a czwarte - projekt dotyczący wyposażenia izolatorium Ostoi Mruczków, gdzie przebywają koty. O zwycięstwie projektów w kategorii projektów ogólnomiejskich zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów.

Spośród poddanych pod głosowanie zadań „miękkich” zwyciężyły te o tematyce edukacyjnej i sportowej. Zrealizowane zostaną trzy projekty wybrane przez mieszkańców: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP, nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu oraz trzecia edycja bezpłatnego cyklu zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia i ich rodziców. W tym przypadku wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

Ciechanowianie wybrali też do realizacji 10 zadań w kategorii projektów osiedlowych. Żadnego projektu do realizacji nie zaproponowano dla osiedla „Powstańców Wielkopolskich”. W przypadku osiedla „Bloki” złogoszony projekt nie spełnił warunków formalnych, by mógł być poddany pod głosowanie.

Głosowanie trwało od 1 do 28 lutego. W tym głosowało prawie 6,5 tys. osób. Większość mieszkańców skorzystała z możliwości głosowania przez internet. 11 osób zagłosowało w formie papierowej w ratuszu. Ważny głos oddały 5733 osoby. Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, m.in. wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa lub posłużył się danymi osób zmarłych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

 1. Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa.
  Założeniem projektu jest montaż tężni solankowej na terenie rekreacyjnym przy pętli miejskiej na wysokości ul. Wesołej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz nasadzeniami zieleni. Ponadto: wyrównanie i utwardzenie terenu.
  Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Sebastian Andrzejczak
  Koszt: 200 000 zł
 2. Drzewa dla Ciechanowa – III etap.
  Projekt przewiduje zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, grabów i buków.
  Pomysłodawca: Ewa Nadaj
  Koszt: 200 000 zł
 3. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VI etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych o trasy zlokalizowane dookoła mniejszego zbiornika wodnego (wzdłuż ul. Podleśnej) i połączenie ścieżek. Realizacja projektu ma na celu zachęcenie do uprawiania sportów i rekreacji o każdej porze roku.
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
  Koszt: 200 000 zł
 4. Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków.
  Nowa siedziba Ostoi Mruczków wymaga wyposażenia w niezbędne do jej funkcjonowania rzeczy. Projekt ma na celu zakup klatek weterynaryjnych oraz kontenerów transportowych i klatek kennelowych. Zakupiony będzie także stół zabiegowy z materacem do wykonywania opatrunków, podawania leków oraz badań kotów. Wysokiej jakości sprzęt, który zostanie zakupiony do Ostoi Mruczków będzie służył w izolatorium. Klatki weterynaryjne i klatki kennelowe są niezbędne do odizolowania kotów nowo przyjętych i chorych. Transportery będą wykorzystywane przy przewożeniu kotów z miejsca złapania do weterynarza.
  Pomysłodawca: Ilona Kowalska
  Koszt: 81 800 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE”

 1. Rycerze Juranda: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP.
  Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2023/2024, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży trenującej w klubie.
  Pomysłodawca: Piotr Serbista
  Koszt: 30 000 zł
 2. „Z wodą za pan brat” – nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu.
  Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć z nauki pływania dla osób z niepełnosprawnościami.  Zajęcia odbędą się w formie czterech 2-tygodniowych turnusów, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania przy wsparciu rodziców bądź opiekunów. Maksymalna liczba uczestników każdego turnusu to 8 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Projektodawca przewiduje 2 turnusy w lipcu oraz 2 turnusy w sierpniu. Ponadto projekt zakłada organizację Światowych Dni Świadomości Autyzmu. Ostatnią częścią zadania jest wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami (w tym uczestników kursu) do wodnego parku rozrywki przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
  Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak, Magdalena Grelik-Grodecka
  Koszt: 30 000 zł
 3. Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.
  Projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji „Bezpiecznej rodziny”. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Jest oparty na systemie nauczania Takewon-do. Zakłada udział par trenujących (dziecko-rodzic). Zajęcia trwać będą 30-45 minut.
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
  Koszt: 30 000 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA”

 1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569).
  Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw. Kosztorys obejmuje montaż nowego ogrodzenia. Plac zabaw zostanie doposażony o nowe urządzenia wielofunkcyjne i nawierzchnię poliuretanową.
  Pomysłodawca: Małgorzata Gołębiewska
  Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”

 1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – II Etap.
  Projekt zakłada kontynuację prac dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Drugi etap obejmuje wymianę nawierzchni na drodze oraz wyprofilowanie do wykonanej w I etapie instalacji deszczowej.
  Pomysłodawca: Robert Modelski
  Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „KARGOSZYN”

 1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka”.
  Celem projektu jest uzupełnienie wyposażenia edukacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w dodatkowe elementy zabawowe i edukacyjne takie jak: wahadło Newtona, szumiące rury, huśtawkę, trampolinę ziemną, bujak. Ponadto zostaną zainstalowane latarnie solarne oraz monitoring. Kamery będą podłączone do znajdującego się w budynku szkoły rejestratora obrazu i obejmą zasięgiem cały teren placu zabaw.
  Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
  Koszt: 99 985 zł

OSIEDLE „KWIATOWE”

 1. Oświetlone Kwiatowe.
  Projekt zakłada zakup i montaż 3 lamp solarnych na placu zabaw przy ul. Wesołej przy boisku, placu zabaw dla maluchów oraz przy minirampie.
  Pomysłodawca: Rafał Porębski
  Koszt: 60 000 zł

OSIEDLE „PŁOŃSKA”

 1. „O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy”.
  Założeniem projektu jest utworzenie w Miejskim Przedszkolu nr 2 ogródków dla każdej grupy przedszkolnej, umożliwiających zasadzenie ziół, warzyw oraz krzewów owocowych. Realizacja da dzieciom możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozbudzania zainteresowań otaczającym światem oraz kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. W kosztorysie, oprócz budowy rabat, ujęto również zakup sadzonek i nasion oraz narzędzi ogrodniczych dla dzieci.
  Pomysłodawca: Edyta Wiśniewska
  Koszt: 65 000 zł

OSIEDLE „PODZAMCZE”

 1. Monitoring na osiedlu Podzamcze.
  Projekt zakłada montaż kamer obrotowych monitorujących przy rondzie Meudon i na skrzyżowaniu ulic: Zielonej i Parkowej.
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Piotr Grabowski
  Koszt: 84 225 zł

OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”

 1. Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie.
  W ramach projektu przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem oraz zamontowanie nowego ogrodzenia wokół terenu przedszkola.
  Pomysłodawca: Katarzyna Zakrzewska
  Koszt: 99 927 zł

 OSIEDLE „SŁONECZNE”

 1. Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap.
  Założeniem projektu jest uzupełnienie boiska wielofunkcyjnego na Bielinie o kolejne elementy. Realizacja projektu rozpocznie się od opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje montaż brakujących piłkochwtów wraz z siatką i bramką. Ponadto autor projektu przewiduje wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki, boisko modułowe wraz z podbudową, zakup i montaż zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona i siatkówki, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, żagiel cieniujący.
  Pomysłodawca: Emil Świszcz
  Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”

 1. „Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.
  Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje m.in. montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestaw sprawnościowy, tablicę kredową, piaskownicę z zadaszeniem i bujaki.
  Pomysłodawca: Joanna Chełmińska
  Koszt: 91 436,2 zł

OSIEDLE „ZACHÓD”

 1. Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7.
  Projekt obejmuje zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia pracowni i świetlic. Zakupione mają być projektory z ekranami, laptopy i myszki, sprzęt audio wykorzystywany na lekcjach muzyki, odczynniki laboratoryjne, zestawy do prowadzenia doświadczeń, roboty edukacyjne, tablety, sztalugi i oprogramowanie do nauki języka angielskiego. Kuchnia szkolna będzie wyposażona w piec konwekcyjny. Ponadto do szkoły trafią ławki, worki do siedzenia oraz tablica wolnostojąca. Wyposażenie sali sensorycznej zostanie uzupełnione m.in. o piasek kinetyczny, kulki do suchego basenu, materac sensoryczny, lampę LED, koc obciążeniowy. Projekt nie obejmuje kosztów montażu poszczególnych sprzętów, co zapewni szkoła we własnym zakresie z pomocą rodziców.
  Pomysłodawca: Maciej Hugon Gotz
  Koszt: 100 000 zł

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności według liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE"

Lp.Nazwa zadaniaLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

 Ciechocinek w Ciechanowie
- Tężnia Solankowa.

922 

53 

2.

 Drzewa dla Ciechanowa – III etap.

736 

135 

3.

 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego
– Kąpieliska Krubin – VI etap.

666 

67 

4.

 Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków.

501 

90 

5.

Rewitalizacja parkingu na osiedlu „Płońska" – III Etap.

302

20

6.

Ścieżka zdrowia w Miejskim Parku Ojców im. Wacława Pikusa.

75

7

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE"

Lp.Nazwa zadaniaLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Rycerze Juranda: wspomaganie szkolenia
w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP.
 

623 

 106

2.

„Z wodą za pan brat” – nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona
z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu.
 

 550

54 

3.

Bezpieczna rodzina 3.0 – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców. 

 361

 54

4.

„Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci
i młodzieży oraz drużyny seniorów”. 

 315

 26

5.

Leczenie kotów miejskich w Ostoi Mruczków
w Ciechanowie.

255

16

6.

Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn
– II edycja.

129

25

7.

I Charytatywny Turniej Szkół Średnich
w Siatkówkę.

72

27

PROJEKTY osiedlowe

ALEKSANDRÓWKA
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569). 

288 

 37

ALEKSANDRÓWKA II
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

 Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a
– II Etap.

490 

 40

2.

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka
w Ciechanowie. 

394 

 34

KARGOSZYN
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka”. 

308 

 34

KWIATOWE
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

 Oświetlone Kwiatowe.

245 

 34

PŁOŃSKA
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

„O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy”. 

683 

 95

 2.

 Bezpieczna nawierzchnia na osiedlowym placu zabaw i siłowni zewnętrznej
„Mama Ja Chcę Buju Buju”
przy ul. Wincentego Witosa i Księcia Konrada II.

442 

 80

3.

Naprawa nawierzchni asfaltowej przed blokiem
w ul. Marii Ranieckiej 6.

236

25

PODZAMCZE
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Monitoring na osiedlu Podzamcze. 

277 

 41

 

I Etap modernizacji ulicy Krasińskiego (wjazd od ul. Gostkowskiej i ul. Husarskiej) poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją
i grysami.

185

14

PRZEMYSŁOWE
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie. 

274 

 26

SŁONECZNE
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Boisko wielofunkcyjne na Bielinie – II etap. 

 242

 41

2.

Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej
w Ciechanowie – I Etap. 

83 

 11

ŚRÓDMIEŚCIE
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

„Eko-przedszkolaki”- modernizacja
i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.
 

 292

 29

2.

„Nowoczesne przedszkole”. 

224 

 30

ZACHÓD
Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

 Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7.

 551

35 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H