do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
25 października 2018
kategoria:
Straż Miejska

Z nastaniem chłodnych dni rozpoczął się w naszych domach sezon grzewczy, wraz z jego rozpoczęciem warto zachować zdrowy rozsadek i pomyśleć o zdrowiu swoim i innych. Czy jednak wszyscy ten rozsadek zachowujemy? 

Niestety odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Nie wszyscy mamy świadomość tego co niesie za sobą nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi a tym samym termiczne przekształcanie odpadów komunalnych poza wyznaczoną spalarnią odpadów czyli w naszych piecach grzewczych.

W Polsce rocznie produkuje się prawie 60 mln m3 odpadów komunalnych. Niestety niektórzy ze śmieci uczynili główny materiał opałowy nie zważając na środowisko i na mieszkających w pobliżu sąsiadów. Jak szeroko jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu  nad Polską, a wyjście na spacer wieczorową porą gdy „dym rusza w miasto” staje się wręcz niemożliwe.

Paląc nie posegregowane śmieci pamiętajmy o tym, iż ich wydajność energetyczna jest niewielka, odpady te palone są w niskich temperaturach co powoduje, że wraz z dymem do środowiska dostaje się cała tablica Mendelejewa. Między innymi w niebo wydostaje się tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodorów gdzie łącząc się z naturą powodują powstawanie niszczących środowisko kwasów i pyłów. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, które powodują emitowanie rakotwórczych dioksyn.

Bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka jest również spalanie wilgotnych odpadów, które mogą spowodować zatkanie przez mokrą sadze przewodów kominowych czego skutkiem jest  cofnięcie się tlenku węgla i zatrucie nim.

Aby ograniczyć proceder zatruwania środowiska polscy ustawodawcy uchwalili szereg ustaw, w których jest mowa o tym jak mamy postępować z odpadami komunalnymi i jak mamy zachowywać wokół siebie czystość. O tym wszystkim mówi nam między innymi ustawa o czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa o ochronie środowiska jak również uchwały i zarządzenia prawa lokalnego. To w nich możemy znaleźć informacje jakie są nasze obowiązki, kto ma prawo egzekwować ustanowione prawo
i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa.

Odnosząc się do wspomnianych ustaw i ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania zatruciu środowiska smogiem, Straż Miejska w Ciechanowie od 25 października br. rusza z działaniami akcyjnymi „Palisz śmieci – trujesz siebie i innych”. Działania te mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców Ciechanowa na temat szkodliwości spalania odpadów w instalacjach grzewczych oraz ich konsekwencji.

W myśl art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:
zakazuje stosowania w instalacjach grzewczych następujących paliw:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H