• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
25 czerwca 2020
kategoria:
Straż Miejska

Straż Miejska zwróciła się z wnioskiem do zarządców dróg o podjęcie czynności dostosowania warunków technicznych i umiejscowienia oznakowania pionowego i poziomego „miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych”.

Kwestię oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) zwane dalej „rozporządzeniem”.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w punkcie 5.2.18 określono, że miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznacza się poprzez oznakowanie znakiem pionowym D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z umieszczoną pod nim tabliczką T-29 „symbolem osoby niepełnosprawnej”.

Znak D-18a

  Tabliczka T-29

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w punkcie 5.2 określono grupę tzw. znaków uzupełniających, czyli stanowiących dopełnienie, dookreślenie innych znaków, w związku z czym nie mogą one występować samodzielnie. Jednym z takich znaków jest znak P-24 „Symbol osoby niepełnosprawnej”. Znak ten opisano w punkcie 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

     Znak P-24

 
 
 
 
 
 
 

Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.

 Przykłady stosowania znaku P-24 pokazano na rysunku 5.2.9.3 załącznika nr 2:

Rys. 5.2.9.3. Sposób umieszczania znaku P-24:

jako uzupełnienie znaku P-18 „miejsce postojowe”

 jako uzupełnienie znaku P-20 „koperta”

Dopuszcza się używanie symbolu osoby niepełnosprawnej do wskazywania ciągów pieszych przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych np. w miejscowościach uzdrowiskowych itp. 

Należy nadmienić, że w dniu 03 lipca 2015 r. ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1314). Z treści ww. regulacji wynika w sposób oczywisty, że obowiązek naniesienia koloru niebieskiego dotyczy całego obszaru stanowiska postojowego wyznaczonego dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej lub dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Niestety, zarządcy dróg kierują się kreatywnością w wymyślaniu własnych wzorów oznakowania, a ponadto na bieżąco nie dbają o stan techniczny oznakowania.

Należy stwierdzić, że postój w nieprawidłowo oznakowanym stanowisku bez karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub w nieczytelnym oznakowaniu nie może stanowić podstawy do ukarania. Dlatego ważnym jest, aby dokładnie realizować zapisy aktów normatywnych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H