do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychJak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
12 sierpnia 2016
kategoria:
Aktualności strona główna
Uczestnicy konsultacji w dali Urzędu Miasta oglądają i słuchają prezentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
 

W czwartek 11 sierpnia w ratuszu odbyły się kolejne konsultacje społeczne związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023. Podsumowano dotychczasowe działania, odniesiono się do 190 ankiet dotyczących oczekiwań mieszkańców w zakresie rewitalizacji, omówione zostały 33 zebrane propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Mieszkańcy, przedstawiciele spółdzielni, przedsiębiorców, radni, przewodniczący zarządów osiedli oraz różnych organizacji analizowali przedstawione projekty, niejednokrotnie rozszerzając ich zakres bądź uszczegóławiając je. Dyskusje toczyły się m.in. wokół potrzeb rewitalizacyjnych osiedla Bloki i Osady Fabrycznej. W odniesieniu do terenów poprzemysłowych najbardziej zwracano uwagę na potrzebę rewitalizacji wieży ciśnień.

Jednym z elementów poznawczych całego procesu prowadzonych konsultacji były trzy spacery badawcze (dzielnica Bloki, Śródmieście oraz tereny poprzemysłowe), w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele zarządów osiedli, organizacji, przedsiębiorców, mieszkańcy oraz radni. Podczas pierwszego spotkania w ramach konsultacji społecznych 21 lipca eksperci przedstawili wyniki analiz społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, które przeprowadzono w odniesieniu do każdego osiedla. Określone zostały obszary do rewitalizacji. Przedstawiono szczegółowo uzyskane dane, informacje, potrzeby i oczekiwania wynikające z przeprowadzonej diagnozy obszaru, zapraszając do dalszej aktywności poprzez składanie konkretnych pomysłów na ożywienie obszarów wskazanych do rewitalizacji. Podczas konsultacji społecznych 11 sierpnia omówione zostały 33 zebrane propozycje projektów rewitalizacyjnych.

W związku z pojawiającymi się nowymi pomysłami przedłużono termin składania fiszek projektowych do 17 sierpnia. Wzory fiszek dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w siedzibie w Biurze Obsługi Interesanta.

Kontakt: Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, II piętro pok. 209, 210, tel. 23 674 92 75, 23 674 92 52, e-mail: , .

Według wstępnych założeń, projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów zostanie przedłożony do konsultacji społecznych na przełomie sierpnia i września.

Spacery badawcze i konsultacje społeczne są częścią projektu „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na aktualizację dokumentu Ciechanów pozyskał prawie 80 tys. zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dokument jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją.

Logu funduszy europejskich

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H