• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
29 listopada 2018
kategoria:
Aktualności strona główna
Sesja Rzdy Miasta w sali obrad. Radni obradują. Siedzą za stołami tradycyjnie ustawionymi na kształt litery U

Najważniejszym tematem drugiej sesji Rady Miasta Ciechanów był budżet na 2019 rok. W porządku obrad znalazła się także analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Przyjęto w sumie 16 uchwał.

Z materiałów przygotowanych przez Centrum Usług Wspólnych wynika, że do placówek oświatowych podlegających gminie uczęszcza 4 971 dzieci. Uczy ich 341 nauczycieli. W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego, zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach. Uruchomiono w nich 2 dodatkowe oddziały. W 2017 roku na oświatę miejski samorząd przeznaczył 45,3 mln zł.

Kluczowym punktem sesji było uchwalenie budżetu na 2019 rok. Planowane wydatki oszacowano na 223,1 mln zł. Podobnie jak budżet w ostatnich latach, przyszłoroczny koncentruje się głównie na inwestycjach. Przewiduje kontynuację dużych projektów realizowanych przy udziale pozyskanych funduszy z zewnątrz oraz wprowadzenie nowych zadań.

Zmiany wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie na 2018 r. Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu nieruchomości w obrębie Śródmieścia, Krubina i Podzamcza bez trybu przetargowego. Zgodzili się też na nabycie przez gminę drogi dojazdowej znajdującej się w sąsiedztwie ul. Różyckiego, zbycie lokalu przy ul. Warszawskiej 10A oraz udzielenie bonifikaty od sprzedaży na rzecz najemców mieszkań przy ul. Sienkiewicza 9/7 i 3 Maja 1/10.

Miejscy samorządowcy jednogłośnie uchwalili rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. W celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych w ścisłym centrum miasta do strefy włączono całość ul. Kopernika oraz ul. Wyrzykowskiego i Zamkową (odcinek od ul. Nadrzecznej do Parkowej).

Radni przychylili się do prośby związanej z wykorzystaniem herbu miasta na dokumentach i materiałach reklamujących Ciechanowski Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2019 obniżyli z 54,36 do 41 zł za 1 dt. Podatek rolny pozostanie więc na poziomie 2018 r. i będzie wynosić z 1 ha przeliczeniowego 102,50 zł, z 1 hektara fizycznego – 205 zł.

Radni przyjęli program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Zatwierdzili też nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tzw. opłata śmieciowa od przyszłego roku ulegnie zmianie w związku ze wzrostem kosztów w postaci podniesienia przez rząd opłaty składowiskowej, wprowadzeniem przez parlament obowiązku segregowania całej frakcji odpadów biodegradowalnych, wzrostem cen energii, paliwa oraz płacy minimalnej. Nowa stawka wyniesie 13 zł od mieszkańca w przypadku segregacji śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H