do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
29 listopada 2018
kategoria:
Aktualności strona główna

Prezydent Krzysztof Kosiński ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Oferty dotyczące zadań na przyszły rok z sześciu obszarów można składać do ratusza do 21 grudnia. Komisje do 18 stycznia zdecydują, na co przyznane zostaną środki. 

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono 750 tys. zł, na zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania przeznaczono 80 tys. zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej 45 tys. zł, w zakresie ochrony i promocji zdrowia 155 tys. zł, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 150 tys. zł, w zakresie rozwoju sektora pozarządowego 32 tys. zł. Nowością jest wyodrębnienie ostatniego z zakresów, w który wchodzą zadania, wcześniej nie uwzględniane: wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości oraz opieka nad zwierzętami.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta został uchwalony budżet i program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu możliwe było ogłoszenie konkursu i zagwarantowanie wysokości przeznaczonych środków konkursowych. Środki te wynoszą w sumie 1,212 mln zł. Względem ubiegłego roku zostały zwiększone o 166 tys. zł.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu, formularz, informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w BIP.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H