do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
29 stycznia 2019
kategoria:
Aktualności strona główna

Odnosząc się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, dotyczących kwestii rozwiązania umowy z panią Danutą Ceranowską, wynajmującą lokal w wybudowanej przez miasto hali targowej informujemy, iż:

 1. Nieprawdziwa jest informacja, że pani Danuta Ceranowska reprezentuje pogląd wszystkich kupców z hali targowej. Przedstawiciele kupców z własnej inicjatywy spotkali się dziś w ratuszu z prezydentem miasta, by przedstawić mu swoje stanowisko i odciąć się od działań pani Danuty Ceranowskiej. Publikujemy treść stanowiska podpisanego przez kupców z hali targowej i przekazanego prezydentowi: „My Kupcy pracujący na hali targowej "Bloki" w Ciechanowie odcinamy się od działań Pani Danuty Ceranowskiej, które mają znamiona działań politycznych, uderzające w dobre imię Prezydenta miasta Ciechanów. Wszystkie działania Pani Ceranowskiej były podejmowane bez konsultacji z nami i na własną Jej odpowiedzialność (wywiady w mediach, ulotki, zbiórki podpisów...). Według nas działania Pani Danuty Ceranowskiej uderzają także w dobre imię nas wszystkich pracujących na hali targowej i osób robiących zakupy. Hala targowa została zaprojektowana i wykonana jako "hala zimna" i to jest fakt. Warunki pracy obecnie są znacznie lepsze niż na bazarze przed budową hali. Mamy równocześnie nadzieję, że w przyszłości rozwiązany zostanie problem parkingu na potrzeby hali” (pisownia oryginalna).
 2. Celem budowy hali targowej była poprawa skandalicznych warunków, w jakich pracowali wcześniej kupcy. Hala w nieporównywalny sposób podnosi komfort zarówno sprzedawców, jak i kupujących, co jedni i drudzy w zdecydowanej większości doceniają. Handlujący na dawnym bazarze kupcy mieli pierwszeństwo co do możliwości wynajmu, pod ich potrzeby dostosowano wielkości pawilonów, zachowane zostały dla nich preferencyjne stawki (lokale użytkowe wraz gruntem do 15 m2 – 18 zł za 1 m2, 15-20 m2 – 19 zł za 1 m2, powyżej 20 m2 – 20 zł za 1 m2).
 3. Od początku prowadzone były konsultacje z kupcami, wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że obiekt będzie „zimną halą”, a nie galerią handlową, w której stawki byłyby nawet cztery razy wyższe. Choć nie było to uwzględnione w pierwotnym projekcie, w trosce o komfort kupców i klientów, w hali na ostatnim etapie realizacji inwestycji zainstalowane zostały klimatyzatory. Urząd Miasta na bieżąco, w miarę możliwości, reagował na prośby i sugestie kupców. Nieprawdziwe są wszelkie stwierdzenia podważające te fakty.
 4. Kupcy podpisując umowy, dokładnie znali warunki panujące w hali targowej. Miasto nie jest w stanie zapewnić warunków galerii handlowej przy zachowaniu tak niskich kosztów po stronie kupców. Z kolei podwyższenie kosztów dla większości oznaczałoby całkowity brak możliwości prowadzenia przez nich handlu.
 5. Nie jest prawdą, że miasto nie szuka rozwiązania w sprawie sufitów nad lokalami. Jednym z wielu przykładów wyjścia na przeciw oczekiwaniom kupców jest właśnie stworzenie możliwości zadaszenia lokali, o co część kupców postulowała. Miasto wystąpiło o opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który wskazał na brak przeszkód w tym zakresie, określając materiał z jakiego zadaszenie może być wykonane. Konieczna jest także opinia inspektora nadzoru budowlanego. Ratusz zajął się tą kwestią.
 6. Co do temperatury, o tym, że nie spadnie ona poniżej 0 zapewniał inspektor nadzoru budowlanego. Z naszych informacji wynika, że nawet przy dużych mrozach nie było sytuacji spadku temperatury poniżej tej granicy.
 7. Nie jest prawdą, że wypowiedzenie umowy było bezpodstawne. Zawarta w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowa z panią Danutą Ceranowską została rozwiązana zgodnie z zawartym w niej punktem, który przewidywał możliwość wypowiedzenia umowy każdej ze stron bez podawania przyczyny, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Gmina Miejska Ciechanów nie była w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pani Danuty Ceranowskiej, w związku z czym umowa została rozwiązania. Starania miasta nie satysfakcjonowały pani Danuty Ceranowskiej, sytuacja okazała się więc patowa. Sugerowanie jakichkolwiek innych powodów rozwiązania umowy z panią Danutą Ceranowską jest bezzasadne i nielogiczne.
 8. Ponadto należy podkreślić, że tekst, który ukazał się 28 stycznia br. na stronie internetowej tygodnika Czas Ciechanowa, nie zawierał stanowiska miasta, stanowiąc jednostronny subiektywny przekaz. Do ratusza nie wpłynęły pytania dotyczące tematu publikacji od autora tekstu. Autor nie podjął żadnej próby kontaktu z ratuszem i uzyskania stanowiska miasta. Rzetelność dziennikarska wymaga konfrontowania wypowiedzi, zaprezentowania stanowisk obydwu stron, co powinno być podstawą informacji. Rolą mediów jest obiektywne przedstawianie faktów, przedstawianie racji wszystkich stron. Jakiekolwiek inne podejście może świadczyć o stronniczości i próbach manipulacji, co kłóci się z podstawowymi standardami dziennikarstwa.

Powód rozwiązania umowy przez miasto był jednoznaczny, była to kwestia indywidualna. Sformułowania pani Danuty Ceranowskiej, odwołujące się do emocji, nawołujące do pikiety, przypisujące miastu i prezydentowi postawy i zachowania, które nie miały i nie mają miejsca, są bezpodstawne oraz niezrozumiałe.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H