do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
31 stycznia 2019
kategoria:
Aktualności strona główna

4. sesja rozpoczęła się od minuty ciszy i uczczenia pamięci niedawno zmarłych osób związanych z samorządem – dawnych radnych Marka Skwarskiego i Edwarda Chrostka, jak również zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jednym z punktów sesji było sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności komisji RM. Radni przyjęli 15 uchwał.

Modyfikacji uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet na 2019 rok. Zmiany budżetowe związane były z pozyskaniem dofinansowania UE w wysokości 7,9 mln zł na „Odnawialne Źródła Energii” oraz montażem systemu informacji pasażerskiej.

Radni upoważnili prezydenta do złożenia wniosku o dotację na przygotowanie strategii elektromobilności dla Ciechanowa. To szansa na zdobycie 50 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powstały dokument umożliwi miastu aplikowanie w kolejnych latach o środki zewnętrzne na zakup autobusów elektrycznych oraz rozwój infrastruktury do ładowania takich pojazdów.

Miejscy samorządowcy zatwierdzili zaktualizowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wybory do zarządów osiedli wyznaczyli w terminie do 12 marca.

W związku z rozszerzeniem obszaru strefy płatnego parkowania radni dopuścili do obiegu karty rodzica dowożącego i odbierającego dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4. Karty umożliwią rodzicom bezpłatne parkowanie przy ul. Wyrzykowskiego i Nadfosnej.

Radni ustalili nowe zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Określili też ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Ustalone zasady umożliwiają większą dbałość o przestrzeń publiczną.

W wyniku głosowania określono kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uwzględniono w nim wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, jego rodziców i rodzeństwa, samotne wychowywanie oraz objęcie pieczą zastępczą.

Na prośbę mieszkańców radni wskazali wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy ul. Wesołej. Będzie on usytuowany na działce nr  49/1 obręb 80 – Śmiecin Kolonia po stronie zachodniej.

Radni przychylili się do wniosku spółki Energa Operator i wyrazili zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na terenie pomiędzy osiedlami „Jeziorko” i „40-lecia”. Zaakceptowali też wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Chodzi o 2 nieruchomości. Jedna położona jest w obrębie Niechodzin-Bielin, druga – w obrębie Podzamcza.

Konieczne było zatwierdzenie zmian wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2019-2021. Do planu dodano 4 nowe zadania inwestycyjne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kąckiej, Towarowej, Komunalnej, Rybnej i Wiejskiej.

Większość radnych opowiedziała się przeciwko zgłoszonemu przez klub PiS projektowi uchwały, dotyczącmu ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, radni wyrazili sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów brutalizacji życia publicznego, które prowadzą do aktów terroru i zbrodni. Opowiedzieli się też przeciwko mowie nienawiści, agresji i przemocy. Potępili przypadki rasizmu, ksenofobii oraz zachowań  faszystowskich.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H