do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Podatki – stawki i druki na 2018 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
12 września 2017
kategoria:
Aktualności strona główna
Plac Piłsudskiego. Na pierwszym planie kolumna upamiętniająca Marszałka, w tle krzywa hala. Między pomnikiem i krzywą halą w jesiennych barwach

Unijne dofinansowanie zostało pozyskane przez Ciechanów na rewaloryzację zabytkowej „krzywej hali” i jej otoczenia, zagospodarowanie placu Piłsudskiego oraz zakończoną już inwestycję w pasaż M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem. Działania, których dotyczy projekt, mają na celu ożywienie obszarów w dzielnicy „Bloki” i centrum miasta.

Dzięki unijnemu wsparciu miasto będzie mogło zrealizować przedsięwzięcia, których łączna wartość to 8 676 524,05 zł. Unijne dofinansowanie wynosi 6 485 627,24 zł, co stanowi 80% kosztów inwestycji.

Pierwszym zadaniem składającym się na projekt, na który Ciechanów pozyskał środki, jest rewaloryzacja, adaptacja i wyposażenie „krzywej hali” – budynku przy placu Piłsudskiego 1 wraz najbliższym otoczeniem. Prace obejmą uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych naświetli okien piwnic, wymianę pokrycia dachu dachówką ceramiczną, izolację termiczną połaci dachowej, naprawę lukarn dachowych, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, przełożenie instalacji odgromowej, skucie tynków i wykonanie nowego tynku renowacyjnego ciepłochłonnego na elewacji, wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej, renowację zabytkowej posadzki z klinkieru pod arkadami, wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów zewnętrznych, modernizację systemu c.w.u., systemu grzewczego oraz wentylacji grawitacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej, remont klatek schodowych, izolację termiczną stropu nad piwnicą, oświetlenie i iluminację arkad, wykonanie nawierzchni wokół budynku, montaż oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia, montaż ławek i koszy na śmieci. Pomieszczenia na parterze zostaną zaadaptowane do pełnienia nowych funkcji i doposażone. Wyremontowane zostaną pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek będzie miał także przeznaczenie na cele spoleczno-edukacyjno-kulturalno-mieszkalne. Będzie tam m.in. Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Osiedlowy.

Drugie zadanie inwestycyjne to zagospodarowanie placu Piłsudskiego. Zostanie on zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei kostką granitową, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy małej architektury.

Trzecie zadanie inwestycyjne to zakończone już zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej – przestrzeni obejmującej część reprezentacyjną oraz międzyblokową (nawierzchnia z kostki brukowej i kamiennej, nowe elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, parking, nasadzenia).

Staramy się dbać o zrównoważony rozwój naszego miasta, więc podejmujemy się różnego rodzaju inwestycji, które możliwe są dzięki funduszom unijnym. Kolejny raz pozyskaliśmy ogromne pieniądze. Inwestycje w przestrzeń i obiekty to tworzenie warunków dla społecznej aktywności, tworzenie przyjaznych miejsc spotkań, działań, czy edukacji. Krok po kroku kolejne zaniedbane miejsca zmieniają swoje oblicze – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Realizacja projektu jest kompleksowym podejściem do procesu rewitalizacji, zakłada rewaloryzację przestrzeni miejskiej i infrastruktury, na której możliwe będzie prowadzenie działań społecznych, gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych. Przyczyni się do ożywienia dwóch podobszarów rewitalizacji, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wniosek pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H