do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychJak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
22 lipca 2016
kategoria:
Aktualności strona główna

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji miasta odbyło się 21 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów. Poprowadzili  je dr Przemysław Ciesiółka i Marcin Ługawiak współpracujący z Urzędem Miasta przy opracowywaniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Eksperci przedstawili wyniki analiz społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, które przeprowadzono w odniesieniu do każdego osiedla. Określone zostały obszary do rewitalizacji.

Porównywano poziom ubóstwa mieszkańców, problemy bezrobocia, skalę przestępstw, frekwencję w wyborach, wyniki sprawdzianu 6-klasisty, średnie kwoty płaconego podatku dochodowego, liczbę budynków wybudowanych przed 1989 r oraz przeznaczonych do rozbiórki.  Zebrane dane pozwoliły na wskazanie obszarów miasta, które powinny zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Tereny te to : dzielnica Bloki, trakt średniowieczny  oraz część dzielnicy przemysłowej – ul. Fabryczna i osada Fabryczna, a także niezrewitalizowane dotychczas tereny poprzemysłowe. Wskazane obszary obejmują między innymi Pasaż Marii Konopnickiej, zabytkową kamienicę przy ul. Warszawskiej 18, budynek Krzywej Hali w dzielnicy Bloki, Wieżę Cieśnień, wyrobiska poprzemysłowe („Kanały”, „Jeziorko”).

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 mieszkańców, w tym radni, przedstawiciele zarządów osiedli i lokalnych stowarzyszeń. Mieszkańcy dyskutowali na temat znaczenia rewitalizacji oraz wskazanych w diagnozie obszarów. Zadeklarowali aktywny udział w kolejnych etapach procesu rewitalizacji, w tym wypracowaniu pomysłów na projekty społeczne.

Kolejnym etapem konsultacji będzie zbieranie pomysłów mieszkańców, w tym przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych, na projekty, które przyczynią się do przeciwdziałania problemom społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym, dotyczącym wskazanych obszarów. Od poniedziałku 25 lipca na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Obsługi Interesanta, dostępne będą wzory fiszek projektowych. Zainteresowane osoby, organizacje, instytucje i przedsiębiorcy będą mogli do 8 sierpnia składać projekty, które po konsultacjach będą wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów. Wspólne stworzenie tego dokumentu pomoże w skuteczniejszym aplikowaniu o środki Unijne na wskazane przedsięwzięcia.

Czwartkowe spotkanie poprzedziły spacery badawcze w których uczestniczyli radni, członkowie zarządów osiedli, Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Dotyczyły one trzech obszarów: osiedla Bloki, traktu średniowiecznego (śródmieście) oraz terenów poprzemysłowych.  Mieszkańcy zwracali uwagi na problemy w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej jakie dostrzegają w tych obszarach. Poruszano problemy zaniedbanych budynków w dzielnicy Bloki, ożywienia ul. Warszawskiej oraz problemów mieszkańców dzielnicy przemysłowej. Spacery badawcze były ważnym elementem diagnozy. Uzyskane informacje wykorzystano w procesie konsultacji.

Spacery badawcze i konsultacje społeczne są częścią projektu „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miast Ciechanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na aktualizację dokumentu Ciechanów pozyskał prawie 80 tys. złw ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dokument jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H