• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
21 kwietnia 2017
kategoria:
Aktualności strona główna
Trwa konferencja prasowa pod wieżą ciśnień. Przy mikrofonach stoją: marszałek województwa mazowieckiego, przedstawicielka Centrum Nauki Kopernik oraz prezydent Ciechanowa. Po obu stronach ustawiono sztalugi z planszami przedstawiającymi projekt rewitalizacji wieży
 

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali dziś umowy na dofinansowanie unijne rewitalizacji wieży ciśnień i kamienicy Piankiego oraz na modernizację budynku COEK STUDIO. Również dziś wyłoniony został wykonawca inwestycji rewitalizacji wieży ciśnień i budowy obok niej Eksploratorium Matematyki i Techniki.

Na projekt „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych” miasto pozyskało wnioskowane dofinansowanie w wysokości 6 336 764,18 zł. Łącznie z dofinansowaniem na zadania zabezpieczono w budżecie 13 715 000 zł. W postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą z czterech złożonych ofert na rewitalizację wieży. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „CIECHBUD” za 10 565 958,79 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na rewaloryzację kamienicy Piankiego.

Odważna, ambitna, pionierska i wyjątkowa – tymi przymiotnikami można określić inwestycję ukierunkowaną na rewitalizację wieży ciśnień w Ciechanowie i budowę w tym miejscu Eksploratorium Matematyki i Techniki. Za nieco ponad rok zmieni się nie tylko to miejsce, ale przede wszystkim to odnowione miejsce zmieni Ciechanów. Stawiamy na wzrost potencjału turystycznego miasta. Chcemy poprzez realizację tej inwestycji przyciągnąć do Ciechanowa turystów, przyciągnąć całe rodziny z dziećmi, alby przez zabawę, doświadczenia i eksperymenty edukować najmłodszych. To będzie miejsce spotkań i rozmów ciechanowian. To będzie atrakcyjna przestrzeń stanowiąca nowy symbol miasta – powiedział na konferencji prasowej prezydent Krzysztof Kosiński.

– Już kolejny raz, ciężko policzyć który raz, podpisujemy umowę o dofinansowanie. Ciechanów jest niezwykle skuteczny w kwestii pozyskiwania unijnych funduszy. Podróżując przez Ciechanów od kilkudziesięciu lat zawsze zwracałem uwagę na ten niszczejący obiekt, zastanawiałem się co z nim dalej będzie. Teraz pojawiła się szansa i bardzo ciekawa wizja, dlatego ten projekt został tak wysoko oceniony. Przysłuży się on z pewnością do promocji Ciechanowa. To będzie znak firmowy Ciechanowa. Będzie też pełnił rolę edukacyjną, propagującą naukę, kulturę techniczną. Ci, którzy potrafią składać dobre projekty są konsekwentni, Ciechanów należy do takich miast – dodał marszałek Adam Struzik.

W konferencji uczestniczyła członkini Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, popularyzatorka nauki, profesor biologii molekularnej Magdalena Fikus. Miasto podejmuje ścisłą współpracę z CNK oraz środowiskami naukowymi.

Jestem bardzo wzruszona, byłam od początku zachwycona tą wieżą, jej kształtem. Ona ma wyjątkowe połączenie matematyczne, to jest niezwykłe połączenie dwóch brył. To będzie miejsce, w którym nie będzie napisane „nie dotykać”. Wielokrotnie słyszałam o tego typu miejscach na świecie. Jest jedno bardzo znane w Nowym Jorku, drugie w Niemczech w mieście Giessen. To nie będzie taka czysta nauka, to będzie nauka związana mocno z naszym codziennym życiem. Słowo „matematyka” nie będzie straszyło. Ten pomysł w niezwykłym tempie nabiera kształtów – podkreślała profesor Magdalena Fikus.

Wieża ciśnień, która została zaprojektowana w 1972 roku przez architekta Jerzego Bogusławskiego jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. To zbiornik wyrównawczy, który znajduje się w najwyższym miejscu w mieście od lat 80-tych jest całkowicie nieużytkowany. Nieruchomość należała do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2015 roku miasto na wniosek prezydenta Kosińskiego przejęło od ZWiK teren wraz z wieżą i przystąpiło do prac przygotowawczych w zakresie opracowania planu rewitalizacji wieży ciśnień. Opracowana została koncepcja Eksploratorium Matematyki i Techniki – Etap I. W 2016 roku po przeprowadzonej ekspertyzie technicznej obiektu opracowany został „Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji i modernizacji wieży ciśnień w Ciechanowie”.

W I półroczu 2016 r. Gmina Miejska Ciechanów zawiązała partnerstwo z Powiatem Ciechanowskim oraz Politechniką Warszawską i złożyła wniosek o dofinansowanie rewaloryzacji wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy przy ul Warszawskiej 18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Docelowo wieża ciśnień całkowicie zmieni właściwości funkcjonalno-użytkowe. Z obiektu ściśle inżynierskiego, technologicznego stanie się istotnym symbolem kulturowym Ciechanowa - forma wieży stanie się współczesną rzeźbą.

Rewitalizacja polegała będzie na przystosowaniu konstrukcji wieży do nowych funkcji bez zasadniczej ingerencji w jej „matematyczny” kształt. Obejmowała będzie m.in. demontaż poszycia i starego ocieplenia zbiornika oraz elementów niezwiązanych z konstrukcja zbiornika; wykonanie nowego poszycia zewnętrznego z blachy tytanowo-cynkowej, konserwację istniejącej konstrukcji wsporczej wieży oraz konstrukcji zbiornika wyrównawczego; prace w zakresie fundamentów. Planowane jest wykonanie pełnej instalacji iluminacji wieży (cztery różne standardowe rodzaje iluminacji, w tym zapewnienie możliwości wyświetlania na powierzchni torusa iluminacji sterowanych wzorami matematycznymi), oświetlenie liniowe LED na każdym z 32 żeber pierścieni stanowiących konstrukcję torusa. Teren wokół wieży stanie się ogrodem sztuki, stanowiącym estetyczne przedpole dla Eksploratorium Matematyki i Techniki. W planach jest rozmieszczenie w terenie serii rzeźb lub instalacji artystycznych. W ramach programu funkcjonalno-użytkowego zaplanowano utworzenie oczka wodnego w formie pierścienia otaczającego podstawę wieży z podwodnym oświetleniem i fontanną ze sterowanym oświetleniem.

Eksploratorium Matematyki i Techniki będzie się mieściło w nowoczesnym budynku użyteczności publicznej Budynek będzie posiadać dwie kondygnacje, w tym jedną na poziomie -1 (ok. 400,00m2). Łączna powierzchnia części naziemnej i podziemnej to ok. 600,00m2. Budynek na poziomie 0 (ok. 100,00m2) będzie się składał z części nr 1 i nr 2. Na jednej części będzie zielony dach (nasadzenia), na drugiej taras widokowy. W podziemnej kondygnacji znajdą się trzy sale ekspozycyjno – edukacyjne (ściany pomiędzy salami ekspozycyjnymi będą przesuwne, co pozwoli na wydzielanie lub otwieranie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi salami), pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne, toalety, magazyn. Budynek nr 1 na poziomie 0 zostanie wykorzystany na szatnię i kasę biletową. W budynku nr 2 znajdzie się kawiarnia z zapleczem (pomieszczenie z widokiem na wieżę z otwartym wyjściem na dziedziniec i możliwością ustawienia stolików na zewnątrz), toalety, węzeł cieplny, pomieszczenia techniczne.

W eksploratorium prowadzone będą zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi, a konstrukcja wieży i zamknięta w niej symbolika matematyczna będzie podstawowym materiałem poglądowym.

Drugim zadaniem, które wchodzi w skład tego samego projektu będzie rewaloryzacja Kamienicy Piankiego przy ul. Warszawskiej 18, gdzie wykonane zostaną prace remontowe, po czym w budynku prowadzona będzie działalność kulturalno-edukacyjna. Będzie tam mieściła się klubokawiarnia i galeria artystyczna, Klub Seniora, Klub Młodego Odkrywcy, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

Druga podpisana dziś umowa dotyczy dofinansowania w wysokości 1 850 738,44 zł projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze”. Prace modernizacyjne obejmą galerię, salę baletową, pracownię rozwijania umiejętności manualnych, studio nagrań, pomieszczenie, które stanie się małą salą widowiskową. Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H