• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2024 r.Numery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

 

Wypełnij zgłoszenie online!

Decyduję się na udział w "bezpłatnych zajęciach edukakacyjno-sportowych z elementami samoobrony Bezpieczna rodzina 1.0” i oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/łem się z regulaminem cyklu "Bezpłatnych zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony Bezpieczna rodzina 1.0".
 2. Ja oraz dziecko, z którym przystępuję do cyklu "Bezpłatnych zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony Bezpieczna rodzina 1.0" nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionych zajęciach.
 3. Mimo tego, że instruktor zapewnia środki bezpieczeństwa oraz odpowiedni program treningowy, jestem świadoma/y, że jego działania zawierają element ryzyka i niebezpieczeństwa oraz, że wypadki i kontuzje mogą się pojawiać. Rozumiejąc powyższe dobrowolnie przyjmuję takie ryzyko.
 4. Przyjmuję na siebie obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków siebie i dziecka biorącego ze mną udział w cyklu zajęć.
 5. Zrzekam się od organizatora i instruktora zajęć jakichkolwiek roszczeń związanych z ewentualną szkodą powstałą w wyniku prowadzonego szkolenia.
 6. Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagrywanie mnie i będącego pod moją opieką dziecka, jako uczestników cyklu zajęć „Bezpieczna rodzina 1.0”, i umieszczenie dokumentacji medialnej na stronach internetowych instytucji organizujących szkolenie oraz w mediach lokalnych, w celu zilustrowania informacji o odbytym szkoleniu.
 7. Dane osobowe oraz wizerunek:
 • Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów obejmujących mój wizerunek, zarejestrowanych podczas zajęć, dla celów informacyjnych i promocyjnych kursu "Bezpieczna rodzina 1.0".
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych (zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z późń. zm.), a także na potrzeby organizacyjne i promocyjne. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest LKS Matsogi Ciechanów. Posiadam prawo dostępu do przetwarzanych danych, poprawiania ich oraz wycofania w dowolnym momencie na piśmie.

Zapisy dobiegły końca. Lista została zamknięta.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego należy wypełnić i przynieść na pierwsze zajęcia.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Regulamin Bezpieczna rodzina 1.0 23.55KB pobierz plik: Regulamin Bezpieczna rodzina 1.0
docx Oświadczenie Bezpieczna rodzina 1.0 17.66KB pobierz plik: Oświadczenie Bezpieczna rodzina 1.0

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H