• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, służących ożywieniu najbardziej zdegradowanych obszarów miasta. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych umożliwi podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców, przyniesie poprawę wizerunku całego miasta i ożywienie lokalnej gospodarki.

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Celem lokalnego programu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzić będzie do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto wpłynie na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Niniejszy program jest aktualizacją opracowania, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 366/XXVI/ 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 roku. W 2016 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu pn. ,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” w kwocie 77 116 zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023, oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością dzielnic objętych rewitalizacją, innymi użytkownikami tego obszaru, a także z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Zapewniono szeroki udział interesariuszy procesu rewitalizacji na etapie diagnozowania
i programowania. Przeprowadzono następujące działania w sferze partycypacji społecznej:

 • Badania ankietowe,
 • Spacery badawcze,
 • Spotkania konsultacyjne,
 • Konsultacje dokumentów poprzez strony internetowe.

Lokalny Program Rewitalizacji uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego w dniu 23.01. 2017 r.

Powyższe jest warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Lokalny Program Rewitalizacji miasta Ciechanów.pdf 5.36MB pobierz plik: Lokalny Program Rewitalizacji miasta Ciechanów.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H