• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
28 czerwca 2018
kategoria:
Aktualności strona główna

Jednym z punktów 45. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W 2017 roku spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 2,2 mln zł. Podczas obrad z 28 czerwca radni rozpatrzyli 14 projektów uchwał.

Rada Miasta opowiedziała się za modyfikacją Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2018 r. Zmiany objęły dostosowanie harmonogramu rewitalizacji „krzywej hali” i zagospodarowania placu Piłsudskiego. Uwzględniono też pozyskane dotacje: 200 tys. zł na budowę skateparku i pumptracku oraz 37,8 tys. zł na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Plan wydatków miasta wynosi obecnie 242,7 mln zł. Uaktualnieniu poddano także wykaz ulic w granicach jednego z obwodów głosowania.

Radni wyrazili zgodę na wniesienie niepieniężnego wkładu do Zakładu Komunikacji Miejskiej w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Podobne przesłanki skłoniły ich do wniesienia 330 tys. zł do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kwotę tę ZWiK przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 615.

Przychylność miejskich samorządowców zyskały uchwały dotyczące udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 2 najemców samodzielnych lokali mieszkalnych (ul. Sienkiewicza 31 i Mikołajczyka 1), którzy zdecydowali się na wykup. Radni nie mieli również obiekcji co do zbycia nieruchomości znajdujących się w obrębie Podzamcza, Śmiecina i Śródmieścia.

Rada Miasta zgodziła się na wykorzystanie herbu miasta przez Ciechanowskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w publikacjach organizacji promujących walory Ciechanowa oraz na oficjalnej karcie QSL.

Większością głosów przyjęto uchwałę regulującą zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta. Punkty oferujące alkohol nie będą mogły być usytuowane w odległości mniejszej niż 70 m od obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice, związki wyznaniowe), placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce), placówek oświatowo-wychowawczych (internaty, bursy) oraz placówek opiekuńczych. Odległość ta została zwiększona ponad dwukrotnie względem wcześniej obowiązującej odległości (dotychczas wynosiła 30 m). Ustalono również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie ze zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, został ustalony limit koncesji na alkohol, uwzględniający podział na trzy kategorie. Dotychczas regulacje dotyczyły limitu punktów, obecnie dotyczą limitu koncesji na poszczególne rodzaje alkoholu. Obecnie alkohole do 4,5% oraz piwo podlegają limitowi koncesyjnego, wcześniej nie były limitowane. Biorąc pod uwagę te różnice, wprowadzone na dzisiejszej sesji limity zmniejszają ilość koncesji, które mogą być wydawane na alkohol. Nie wprowadzono ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu, mimo iż wnioskowała o to część radnych klubu PiS.

Na wniosek prezydenta do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały, dotyczący obniżenia jego wynagrodzenia. Jest to związane z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów regulującym wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów. Radni większością głosów odrzucili jednak tę uchwałę, pozostawiając wynagrodzenie na tym samym, ustalonym w 2014 roku na początku kadencji, poziomie.

Podczas obrad radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz poinformowała o swoim odejściu z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H