do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychJak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Aktualności
21 kwietnia 2016
kategoria:
Aktualności strona główna

Ciechanów pozyskał 77 116 zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów, która powstanie dzięki tym dodatkowym środkom jest niezbędna, przy ubieganiu się o fundusze unijne w konkursach z zakresu rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Otwiera to furtkę do jakichkolwiek działań związanych z kompleksową rewitalizacją w mieście.

Gmina Miejska Ciechanów jest jedną z 98 mazowieckich gmin, które znalazły się na liście projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dokument, na który Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał miastu środki jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją. Będzie on podstawą do tworzenia projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zarówno przez Gminę Miejską Ciechanów, jednostki organizacyjne jak i pozostałe instytucje działające na rzecz mieszkańców.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie realizowana przy współpracy z szerokimi grupami interesariuszy, którzy będą opiniować i współtworzyć projekt. Projekt aktualizacji zostanie zamieszczony na Platformie Konsultacji Społecznych na stronie Urzędu Miasta Ciechanów, gdzie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jego treścią, jak również wypełniając formularz konsultacyjny, bezpośrednio przekazać swoje uwagi i wnioski do omawianego dokumentu.

Działania rewitalizacyjne w mieście będą prowadzone na trzech obszarach: Trakt Średniowieczny, dzielnica Bloki oraz obszary poprzemysłowe. Obszary te obejmują między innymi Pasaż Marii Konopnickiej, zabytkową kamienicę przy ul. Warszawskiej 18, budynek Krzywej Hali w dzielnicy Bloki, Wieżę Cieśnień, wyrobiska poprzemysłowe („Kanały”, „Jeziorko”).

– Zamierzamy przystąpić do kompleksowej rewitalizacji i sprawić, by ważne ciechanowskie miejsca i obiekty zyskały zupełnie nowe oblicze, bądź w pewnym sensie odzyskały to dawne. Chodzi również o to, by spełniały funkcje społeczne, dobrze służyły lokalnej społeczności, były przestrzenią dla aktywności mieszkańców. Dzięki przyznanym środkom, możemy postawić pierwszy krok w tym kierunku. Później będziemy aplikować o pieniądze na kolejne, konkretne działania – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H