• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Urząd Miasta Ciechanów posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

W następstwie dokonanej kompleksowej kontroli w postaci auditu certyfikującego przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., została potwierdzona zgodność systemu z wszelkimi wymogami normy. Potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez nasz urząd certyfikatu.

Certyfikat systemu zarządzania jakością nr 129/5/2013 dla Urzędu Miasta CiechanówCertyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością w angielskiej wersji językowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymany certyfikat świadczy o tym, że wdrożony i utrzymywany w Urzędzie Miasta Ciechanów System Zarządzania Jakością odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO, a zarządzanie w urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością. Czyni to Urząd organizacją przyjazną klientowi, działającą w sposób przejrzysty i przewidywalną w zakresie jakości pracy oraz usług.

Za duży sukces uważa się opracowanie kart informacyjnych dla każdej powtarzalnej usługi świadczonej przez Urząd. Karty te są dostępne w poszczególnych wydziałach Urzędu wraz z odpowiednimi formularzami. Każda karta zawiera informację o podstawie prawnej, miejscu i terminie załatwienia sprawy, wymaganych informacjach, potrzebnych dokumentach i opłatach.  Karty informacyjne posłużyły do utworzenia internetowego poradnika interesanta, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę. Jest to ułatwienie dla interesantów mających dostęp do internetu - nie muszą przychodzić wielokrotnie do Urzędu, aby załatwić jedną sprawę.  

Wdrożenie systemu jakości zaowocowało zmianami organizacyjnymi i wprowadzeniem procedur, które znacznie uporządkowały pracę Urzędu. Umożliwiono też tworzenie struktur poziomych do realizacji szczególnie skomplikowanych zadań, które wymagają udziału specjalistów z różnych dziedzin.

W celu sprawowania nadzoru nad systemem powołano i przeszkolono zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest przeprowadzanie auditów wewnętrznych i ciągłe badanie przydatności i adekwatności systemu zarządzania jakością do warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Na bieżąco są podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze, aby wciąż doskonalić system, co ma się przyczynić do jeszcze sprawniejszego działania Urzędu i dostarczania większego zadowolenia jego klientom.

kategoria: ISO [3]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Polityka jakości 366.04KB pobierz plik: Polityka jakości
pdf Księga Jakości 671.92KB pobierz plik: Księga Jakości
pdf System Zarządzania Jakością jako narzędzie do zarządzania Urzędem 82.07KB pobierz plik: System Zarządzania Jakością jako narzędzie do zarządzania Urzędem
kategoria: Procedury ISO [10]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Nadzór nad dokumentami i zapisami 159.4KB pobierz plik: Nadzór nad dokumentami i zapisami
pdf Audit wewnętrzny 269.3KB pobierz plik: Audit wewnętrzny
pdf Działania korygujące i zapobiegawcze 123.65KB pobierz plik: Działania korygujące i zapobiegawcze
pdf Postępowanie z niezgodnościami 110.65KB pobierz plik: Postępowanie z niezgodnościami
pdf Ocena wykonawców 246.99KB pobierz plik: Ocena wykonawców
pdf Ogólne postępowanie administracyjne 134.5KB pobierz plik: Ogólne postępowanie administracyjne
pdf Doskonalenie zawodowe 108.87KB pobierz plik: Doskonalenie zawodowe
pdf Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych 257.63KB pobierz plik: Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych
pdf Powoływanie i praca zespołów zadaniowych 1.22MB pobierz plik: Powoływanie i praca zespołów zadaniowych
pdf Nadzór nad przyrządami pomiarowymi 116.06KB pobierz plik: Nadzór nad przyrządami pomiarowymi

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H