• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Dofinansowanie budowy ul. Witosa

10 września 2007 r w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego a Gminą Miejską Ciechanów reprezentowaną przez Waldemara Wardzińskiego – Prezydenta Miasta Ciechanów przy kontrasygnacie Mirosławy Damięckiej – Skarbnika Miasta Ciechanów, została zawarta umowa nr J2/RW.VII./D/2007 o udzieleniu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent J – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”. Umowa dotyczyła współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa odcinka ul. Witosa w Ciechanowie w celu poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorczości”. Przekazana kwota dotacji w wysokości 1 155 375 zł to dofinansowanie w wysokości 75,00% wartości robót budowlanych. Koszt pozostałych robót budowlanych oraz innych kosztów związanych z inwestycją (dokumentacja, nadzór inwestorski) został pokryty z budżetu miasta Ciechanów w ramach planu inwestycyjnego na 20078 rok.

Zakres rzeczowy omawianej inwestycji przedstawia się następująco:

 • Nawierzchnia bitumiczna 3259,0 m²
 • Chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm 1137,0 m²
 • Zjazdy z kostki betonowej grub. 8 cm 787,0 m²
 • Kanalizacja deszczowa Dn 200 99,0 m
 • Kanalizacja deszczowa Dn 300 167,0 m
 • Kanalizacja deszczowa Dn 400 141,5 m
 • Przykanaliki z rur PCV Dn 200 67,0 m
 • Studnie rewizyjne o śred. 1200 mm z kręgów bet. 8 szt
 • Studnie rewizyjne o śred. 1400 mm z kręgów bet. 3 szt.
 • Studnie ściekowe Dn 500 z wpustami żeliwnymi 4 szt

Zadanie zostało wykonane w ekspresowym tempie do 31.10.2007 r. przez ciechanowską firmę Zakład Instalacji Sieci Gaz. Wod,-Kan., En., Handlu i Usług państwa Marii i Mariana Młyńskich s.j. – wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) 13.12.2007 roku Prezydent Miasta Waldemar Wardziński złożył rozliczenie otrzymanej dotacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Warszawie. Ciechanów zyskał kolejną ulicę o wysokim standardzie w obszarze ścisłego centrum miasta, stanowiącą ważny szlak komunikacyjny z racji planowanych i już istniejących instytucji, usług, przedsiębiorstw, która w istotny sposób wpłynie na ożywienie gospodarcze Ciechanowa.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H