• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Dla mieszkańców Środowisko i infrastruktura Dofinansowane projekty infrastrukturalne ZPORR „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji Osiedla Zachód w Ciechanowie”

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

 

W dniu 09.06.2004r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/, Działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska. W dniu 17 sierpnia 2004r. Prezydent Miasta Ciechanowa złożył wniosek o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji Osiedla Zachód w Ciechanowie”. 21 września 2004r. wniosek pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej. 11 stycznia 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał wniosek do współfinansowania w ramach ZPORR. W dniu 21 lipca 2005 r. z Wojewodą Mazowieckim została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu. Ostateczna wartość Projektu określona została na kwotę 8 678 612,35 PLN, w tym koszty kwalifikowalne 6 218 564,55 PLN, wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /EFRR/ wynosi 4 663 923,41 PLN. Dotychczas Gmina Miejska Ciechanów na realizację Projektu otrzymała z funduszy unijnych kwotę w wysokości 3 662 254,74 zł.

Rozpoczęcie realizacji: 14.10.2005 r.

Umowa Nr I.342-73/05 o wykonanie zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji osiedla Zachód w Ciechanowie” została zawarta 14.10.2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Janem Kaczmarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk i Przedsiębiorstwem Robót Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” Sp.z.o.o., ul.Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów, działającymi wspólnie w ramach umowy konsorcjum, na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

Zakończenie realizacji: 30.11.2006 r.

W dniu 10.11.2006 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wybudowano: 0,57 km kanalizacji sanitarnej, 4,03 km kanalizacji deszczowej, 0,78 km przykanalików. Z własnych środków gmina wybudowała nawierzchnie asfaltowe, chodniki i zjazdy oraz brakujące oświetlenie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H