• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU
Strona główna Dla mieszkańców Środowisko i infrastruktura Dofinansowane projekty infrastrukturalne ZPORR „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd”

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

 6 września 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem Miasta Ciechanów w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd”. Projekt o numerze Z/2.14/I/1.5/1875/05, o całkowitej wartości 2 291 969,29 zł, uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 114 095,48 zł (50% – kosztów kwalifikowanych) w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów z działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności regionu dzięki zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie interaktywnych oraz wewnętrznych procedur obsługi indywidualnego i instytucjonalnego klienta Urzędu Miasta oraz zapewnienie wiarygodnych, dostępnych informacji publicznych. Projekt ma przygotować i wdrożyć podstawy budowy e-usług związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego w zakresie budowy nowych oraz rozszerzenia istniejących już usług i baz danych administracji samorządowej, a także wspomóc procedury wewnętrznych realizacji spraw w Urzędzie.

W ramach inwestycji zaplanowano bowiem montaż trzech infokiosków, tzw. PIAP-ów (na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 32d, krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60b. oraz w nowej siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1). Urządzenia te umożliwią dostęp do elektronicznych usług (za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów) oraz pozwolą na swobodne poruszanie się po Internecie.

Infokiosk w Urzędzie Miasta CiechanówInfokiosk w Urzędzie Miasta Ciechanów

 


20 lipca 2007 r. Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów Waldemara Wardzińskiego podpisała umowę nr ZP.342-30/07 o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczenie usług w ramach projektu „Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd (etap I)”. Wybrany Wykonawca to firma ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A. Wartość kontraktu opiewa na sumę 1.774.124 zł brutto. Umowa realizowana będzie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2007 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołów wdrożeniowych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów – sprzęt i materiały zakupione w ramach projektu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H