• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Koronawirus SARS-CoV-2Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2021 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Polskie ustawodawstwo nie definiuje bezpośrednio i w osobnym akcie prawnym zagadnień konsultacji społecznych. Odniesienia do szeroko rozumianego dialogu społecznego zawarte zostały w podstawowym polskim akcie prawnym, tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

"Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne". Konstytucja RP, art. 61

"Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej". Konstytucja RP, art. 20

"Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska". Konstytucja RP, art. 74

kategoria: Podstawy prawne [4]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Statut Gminy Miejskiej Ciechanów 1.2MB pobierz plik: Statut Gminy Miejskiej Ciechanów
pdf Załączniki do Statutu 591.74KB pobierz plik: Załączniki do Statutu
pdf Uzasadnienie 422.13KB pobierz plik: Uzasadnienie
pdf Uchwała w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów 354.15KB pobierz plik: Uchwała w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów
kategoria: Prawo lokalne [12]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr 228_XIX_2016 REKLAMOWA.pdf 231.44KB pobierz plik: Uchwała Nr 228_XIX_2016 REKLAMOWA.pdf
pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego.pdf 8.44MB pobierz plik: Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego.pdf
pdf Uchwala Nr 161XII2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników.pdf 137.61KB pobierz plik: Uchwala Nr 161XII2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników.pdf
pdf UCHWAŁA Nr 135.XIV.2015 w sprawie zmiany uchwały nr 161XII2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku.pdf 209.6KB pobierz plik: UCHWAŁA Nr 135.XIV.2015 w sprawie zmiany uchwały nr 161XII2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku.pdf
docx Przewodnik po uchwale reklamowej.docx 21.33KB pobierz plik: Przewodnik po uchwale reklamowej.docx
pdf Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic 164.91KB pobierz plik: Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic
doc Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic - forma zczytywalna 23KB pobierz plik: Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic - forma zczytywalna
docx Regulamin nadawania nazw miejskim obiektom 21.62KB pobierz plik: Regulamin nadawania nazw miejskim obiektom
doc Lista podpisów osób popierających wniosek 47KB pobierz plik: Lista podpisów osób popierających wniosek
doc Uchwała komisji ds. nazewnictwa 29.5KB pobierz plik: Uchwała komisji ds. nazewnictwa
doc Wniosek w sprawie nadania nazwy 27.5KB pobierz plik: Wniosek w sprawie nadania nazwy
pdf Wniosek w sprawie zmiany nazwy ul. Bolesława Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskiego 1.23MB pobierz plik: Wniosek w sprawie zmiany nazwy ul. Bolesława Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskiego
kategoria: Prawo polskie [7]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 1.3MB pobierz plik: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
pdf Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 273.58KB pobierz plik: Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
pdf Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 756.55KB pobierz plik: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
pdf Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 260.73KB pobierz plik: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
pdf Rozstrzygnięcie 8.44MB pobierz plik: Rozstrzygnięcie
pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 6 czerwca 2016 r. 8.44MB pobierz plik: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 6 czerwca 2016 r.
pdf Uchwała Nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. 231.44KB pobierz plik: Uchwała Nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r.
kategoria: Prawo Unii Europejskiej [5]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 158.73KB pobierz plik: Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
pdf Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG 472.98KB pobierz plik: Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
pdf Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu ... 471.64KB pobierz plik: Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu ...
pdf Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG - zmieniona Dyrektywą2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r 468.59KB pobierz plik: Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG - zmieniona Dyrektywą2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r
pdf Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. - zmieniona Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 125.26KB pobierz plik: Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. - zmieniona Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H