• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku,  Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów
Wydatki kwalifikowalne: 261 621,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 209 296,80 zł
Okres realizacji: 1.05-31.10.2018 r.

Zakres projektu:
Projekt polega na budowie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby syren alarmowo-ostrzegawczych oraz dotarcie do większej liczby mieszkańców. Projekt zakłada zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze miasta Ciechanów. Punkty alarmowe obejmą swoim zasięgiem około 19.000 mieszkańców (kryterium merytoryczne nr 2). System ostrzegania i alarmowania zostanie umieszczony w lokalizacjach, których dotychczasowy system nie obejmował swym zasięgiem. Zakładana lokalizacja syren skupia się na pokryciu terenów gęsto zaludnionych, w szczególności miejsc użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wykorzystanie syren elektronicznych umożliwi przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych dzięki czemu ludność będzie miała więcej czasu na reakcje i podjęcie działań przygotowawczych. W dzisiejszych czasach społeczeństwo nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat obowiązujących sygnałów alarmowych, w związku z czym zasadna jest rozbudowa systemu o syreny elektroniczne, dzięki którym możliwe będzie nie tylko przekazywanie sygnałów dźwiękowych, ale również komunikatów ostrzegawczych, które zawierają informację o rodzaju ogłaszanego alarmu i zalecenia jakie należy stosować. Projekt zakłada budowę 9 nowych punktów alarmowych (PA) w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W w wyznaczonych miejscach/lokalizacjach a także wyposażenie 1 punktu alarmowego w czujniki skażeń chemicznych oraz 1 punktu w stację pogodową. Beneficjent oświadcza, iż system Gminy Miejskiej Ciechanów będzie spełniał wymogi wynikające z Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020.

Cel główny: Głównym celem projektu jest rozbudowa do 31.10.2018 r. systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla m. Ciechanów poprzez montaż 9 punktów alarmowych (PA) oraz 1 czujnika skażeń chemicznych i stacji meteorologicznej.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudowa systemu o 9 punktów alarmowych, dzięki którym możliwe będzie nie tylko przekazywanie sygnałów dźwiękowych, ale również komunikatów ostrzegawczych, które będą zawierały informację o rodzaju ogłaszanego alarmu i zaleceniach prawidłowego postępowania,
 • Integracja systemu alarmowania z systemem syren już istniejących,
 • Wzbogacenie dotychczasowego systemu ostrzegawczego o nowe urządzenia takie jak stacja pogodowa oraz czujnik skażeń chemicznych.
 • Zwiększenie wiedzy u co najmniej 10000 mieszkańców Ciechanowa na temat rodzajów, alarmów, komunikatów ostrzegawczych, zagrożeń oraz działań prewencyjnych.

Efekty projektu:

 • Liczba wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania – 9 szt.
 • Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 10 000 osób

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H