• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Partner:

 • Gmina Glinojeck,
 • Gmina Opinogóra Górna,
 • Gmina Strzegowo

Wydatki kwalifikowalne: 10 632 198,41 zł
Otrzymane dofinansowanie: 7 974 148,80 zł
Okres realizacji: od 10.10.2016 r. do 30.10.2020 r.

Zakres projektu obejmuje montaż 354 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych, 128 instalacji kolektorów słonecznych, 88 instalacji pomp ciepła CWU oraz 1 ładowarki dla samochodów elektrycznych, służącej dystrybucji energii elektrycznej. Obszar realizacji projektu obejmuje tereny wiejskie oraz miejskie. Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym (wytworzona energia wykorzystywana tylko na potrzeby własne), gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców (444 gospodarstw domowych) oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu – 16 budynków, zapewniając efekt ekologicznych poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.  

Cel główny: Projekt ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii poprzez montaż 571 instalacji do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i poprawy warunków zdrowotnych odbiorców projektu oprzez zmniejszenie w skali roku emisji CO2.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i poprawa warunków zdrowotnych odbiorców projektu poprzez obniżenie w skali roku emisji CO2,
 • Podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych dzięki wykorzystaniu źródeł odnawialnych – energii słonecznej,
 • Propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej poprzez organizację spotkań dla mieszkańców,
 • Wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację konferencji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców,
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla kamiennego i innych paliw kopalnych, przy produkcji, której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego oraz budynków użyteczności publicznej.

 Efekty projektu:

 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWt/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 1 229,10 tony równoważnika CO2/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWht/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 730 MWht/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 477 MWhe/rok

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H