• Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Sprawdź pogodę w CiechanowieOchrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2020 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – etap I

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów
Partner: Bank Żywności w Ciechanowie
Wydatki kwalifikowalne: 5 490 102 zł
Otrzymane dofinansowanie: 4 666 586,70 zł
Okres realizacji: od 3.04.2017 do 31.12.2020 r.

Zakres projektu obejmuje rewaloryzację 7 budynków mieszkalnych (części wspólne) w dzielnicy Bloki. Zaplanowane działania termomodernizacyjne obejmują w zakresie części wspólnych m.in. ściany, stropy, stolarkę okienną i drzwiową, modernizację oświetlenia. Pozostałe roboty budowlane obejmują w zakresie części wspólnych: dachy, klatki schodowe, podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, wejścia do budynków.  

Cel główny: Przeciwdziałanie marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działania w sferze tkanki mieszkaniowej (części wspólnych) 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz w sferze społecznej.

 Cele szczegółowe:

 • Przeciwdziałanie dalszej degradacji części wspólnych 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy Bloki
 • Poprawa wizerunku części podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez działania zgodne
  z wyłonioną w konkursie architektonicznych koncepcją architektoniczną
 • Poprawa jakości życia mieszkańców 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  w dzielnicy Bloki, w tym osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz rodzin
  z dziećmi
 • Wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych w dzielnicy Bloki prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej.

Efekty projektu:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze – 7 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 092 ha
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych projektem rewitalizacyjnym – 150 osób
 • Wyremontowane jednostki mieszkalne na obszarach miejskich – 60
 • Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami – 7 szt.
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,32%

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H