do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek - piątek:
  8.00 - 16.00
  e-mail
 • Pl. Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów
 • tel.
  23 674 92 00
  fax
  23 672 29 63
Ciechanów herb
Ochrona Danych OsobowychPodatki – stawki i druki na 2019 r.Jak załatwić sprawę w Urzędzie MiastaNumery kont bankowych Urzędu MiastaFanpage urzędu na FACEBOOKU

Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa X „edukacja dla rozwoju regionu”,  Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

Beneficjent : Gmina Miejska Ciechanów 

Wydatki kwalifikowane: 1.439.070,90 zł

Otrzymane dofinansowanie: 1.341.480,90 zł

Okres realizacji: od 01-09-2016 do 31-07-2017

Cel główny:

Wzrost potencjału edukacyjnego, poprawa wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz złagodzenie wpływu dysfunkcji na możliwości edukacyjne 1450 uczniów (w tym 745 uczennic) 9 szkół w Ciechanowie objętych projektem (5 szkół podstawowych–S oraz 4 gimnazja–G), a także długotrwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 244 nauczycieli (w tym 213 kobiet) oraz wyposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy i umiejętności 618 uczniów (w tym 338 uczennic) objętych zajęciami rozwijającymi do 30.06.2017r.,
 • poprawa wyników edukacyjnych 746 uczniów (w tym 366 uczennic) objętych wsparciem wyrównującym do 30.06.2017r.,
 • zmniejszenie deficytów u 86 uczniów (w tym 41 uczennic) objętych wsparciem logopedycznym i kompensacyjnym do 30.06.2017r.,
 • rozwinięcie postaw kluczowych dla rynku pracy u wszystkich uczestników projektu do 30.06.2017r.,
 • zwiększenie wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu do prowadzenie zajęć w codziennej praktyce szkolnej do 30.06.2017r..

Efekty projektu: 

 • 9 szkół z terenu miasta Ciechanów wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zająć edukacyjnych,
 • 1450 uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe do opuszczeniu programu,
 • 9 szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystując doposażenie do prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • 244 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 28 uczniów, którzy otrzymali zewnętrzny certyfikat językowy. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H